Rapporten Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapport 2010/163

25-06-2010

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: In brief, dienende als ontvangstbevestiging, meegedeeld dat verzoekster een WAZO-uitkering had aangevraagd, terwijl dit niet het geval was.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/153

10-06-2010

Instantie: UWV Arnhem

Klacht: Verzoek om rekening te houden met verzoekers mentale belasting tijdens spreekuur genegeerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/138

03-06-2010

Instantie: UWV Groningen

Klacht: Klacht over bejegening door verzekeringsarts UWV Leeuwarden ongegrond verklaard zonder hiervoor een deugdelijke motivering te geven.
Oordeel: gegrond

Instantie: UWV Leeuwarden

Klacht: Tijdens spreekuur onheus bejegend doordat het oordeel over verzoekers zoon al was gevormd zonder nader lichamelijk onderzoek te verrichten en niet naar verzoekers zoon te luisteren.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/111

12-05-2010

Instantie: UWV Heerlen

Klacht: Zich van oordeel onthouden over klacht over de bejegening door een verzekeringsarts; geen contact opgenomen ondanks toezegging.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen duidelijkheid gegeven over behandelingstermijn klacht.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/092

23-04-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: Pandverbod opgelegd aan partner van verzoeker; naam beoordelaar van huisartsenverklaring geweigerd bekend te maken.
Oordeel: gegrond

Klacht: Had moeten weten dat herkeuring psychisch zwaar belastend was wegens suïcidaliteit.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/078

13-04-2010

Instantie: UWV Tilburg

Klacht: Onheus bejegend; klacht ongegrond verklaard zonder zorgvuldig onderzoek; klacht over dossierverwisseling onjuist afgehandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/072

08-04-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: Viertal jaaropgaven over 2005 verstrekt die niet allemaal correct zijn; op 22 juli 2005 een inkomensoverzicht toegestuurd waaruit blijkt dat achterstallig WAO-recht nooit is overgemaakt; geen inzage verleend in dossiers.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/073

08-04-2010

Instantie: UWV Heerlen

Klacht: Contact opgenomen met re-integratiecoach en onder druk gezet om verzoeker vier uur in plaats van twee uur beschikbaar te stellen voor arbeidsmarkt; geen hoor en wederhoor toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Zich toegang verschaft tot medische gegevens van verzoeker en verstrekt aan werkgever.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/061

27-03-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: In aangevraagde deskundigenoordeel van verzoekers werkgever ten onrechte geoordeeld dat werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/050

17-03-2010

Instantie: UWV Tilburg

Klacht: Bij herhaling telefoongesprek met verzoeker beëindigd door hoorn op de haak te gooien; belverbod opgelegd; beginsel van hoor en wederhoor niet toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Beschuldigingen geuit en intimiderende houding aangenomen.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor