Rapporten Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapport 2010/092

23-04-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: Pandverbod opgelegd aan partner van verzoeker; naam beoordelaar van huisartsenverklaring geweigerd bekend te maken.
Oordeel: gegrond

Klacht: Had moeten weten dat herkeuring psychisch zwaar belastend was wegens suïcidaliteit.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/078

13-04-2010

Instantie: UWV Tilburg

Klacht: Onheus bejegend; klacht ongegrond verklaard zonder zorgvuldig onderzoek; klacht over dossierverwisseling onjuist afgehandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/072

08-04-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: Viertal jaaropgaven over 2005 verstrekt die niet allemaal correct zijn; op 22 juli 2005 een inkomensoverzicht toegestuurd waaruit blijkt dat achterstallig WAO-recht nooit is overgemaakt; geen inzage verleend in dossiers.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/073

08-04-2010

Instantie: UWV Heerlen

Klacht: Contact opgenomen met re-integratiecoach en onder druk gezet om verzoeker vier uur in plaats van twee uur beschikbaar te stellen voor arbeidsmarkt; geen hoor en wederhoor toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Zich toegang verschaft tot medische gegevens van verzoeker en verstrekt aan werkgever.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/061

27-03-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: In aangevraagde deskundigenoordeel van verzoekers werkgever ten onrechte geoordeeld dat werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/050

17-03-2010

Instantie: UWV Tilburg

Klacht: Bij herhaling telefoongesprek met verzoeker beëindigd door hoorn op de haak te gooien; belverbod opgelegd; beginsel van hoor en wederhoor niet toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Beschuldigingen geuit en intimiderende houding aangenomen.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/048

12-03-2010

Instantie: UWV Leiden

Klacht: Op meerdere uitkeringen loonheffingskorting toegepast, waardoor Belastingdienst over meerdere jaren naheffingskorting oplegt aan verzoekster.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/046

04-03-2010

Instantie: Sociale verzekeringsbank te Zaanstad

Klacht: Niet geïnformeerd over mogelijkheid van compensatie van inkomstenkorting; vier jaar na ingangsdatum van Anw-uitkering toeslag ontvangen en vertragingsschade geleden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/028

17-02-2010

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Klachtafhandelingsbrieven niet ondertekend namens de Raad van Bestuur.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/025

09-02-2010

Instantie: UWV

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar handhaving door UWV in het project Samenloop zelfstandigenafrek en WW-uitkering.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor