Rapporten Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapport 2010/061

27-03-2010

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: In aangevraagde deskundigenoordeel van verzoekers werkgever ten onrechte geoordeeld dat werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/050

17-03-2010

Instantie: UWV Tilburg

Klacht: Bij herhaling telefoongesprek met verzoeker beëindigd door hoorn op de haak te gooien; belverbod opgelegd; beginsel van hoor en wederhoor niet toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Beschuldigingen geuit en intimiderende houding aangenomen.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/048

12-03-2010

Instantie: UWV Leiden

Klacht: Op meerdere uitkeringen loonheffingskorting toegepast, waardoor Belastingdienst over meerdere jaren naheffingskorting oplegt aan verzoekster.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/046

04-03-2010

Instantie: Sociale verzekeringsbank te Zaanstad

Klacht: Niet geïnformeerd over mogelijkheid van compensatie van inkomstenkorting; vier jaar na ingangsdatum van Anw-uitkering toeslag ontvangen en vertragingsschade geleden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/028

17-02-2010

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Klachtafhandelingsbrieven niet ondertekend namens de Raad van Bestuur.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/025

09-02-2010

Instantie: UWV

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar handhaving door UWV in het project Samenloop zelfstandigenafrek en WW-uitkering.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2010/013

27-01-2010

Instantie: UWV Leiden

Klacht: Wijze van klachtbehandeling over nasleep van nabetaling van een Wajong-uitkering aan verzoekers zoon.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Instantie: Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek te Lisse

Klacht: In financiële en administratieve problemen geraakt, door het gebrek aan afstemming tussen de verschillende overheidsinstanties.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht: In financiële en administratieve problemen geraakt, door het gebrek aan afstemming tussen de verschillende overheidsinstanties.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Instantie: Centraal Administratiekantoor te Den Haag

Klacht: In financiële en administratieve problemen geraakt, door het gebrek aan afstemming tussen de verschillende overheidsinstanties.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Rapport 2010/003

13-01-2010

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Op grond van een interne instructie geweigerd medewerking te verlenen aan een vereenvoudigd derdenbeslag en de weigering niet dan wel niet voldoende gemotiveerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/275

11-12-2009

Instantie: arbeidsdeskundige van het UWV te Venlo

Klacht: Zonder nieuw geneeskundig onderzoek en relevante medische informatie van verzekeringsarts tot de conclusie gekomen dat werknemer voor eigen functie arbeidsgeschikt was; verzoekster niet gehoord.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet bevoegd om één van eigen werknemers op eigen initiatief te herbeoordelen; vooringenomen bij totstandkoming oordeel .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/254

27-11-2009

Instantie: UWV Telefoon te Groningen en Goes

Klacht: Telefoonverbinding verbroken.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Toonzetting van het telefoongesprek.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Voorbijgegaan aan de inhoud van de klacht en tot op het moment dat verzoekster haar klacht bij de Nationale ombudsman indiende, nog steeds niet de juiste wettelijke informatie verstrekt.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor