Rapporten

Rapport 2014/015

07-03-2014 - Politie Kennemerland neemt auto van een vrouw die tweemaal kort na elkaar onder invloed achter het stuur heeft gezeten, in beslag. De officier van justitie bericht haar dat zij binnen 6 maanden zal worden gedagvaard voor de politierechter. De vrouw vraagt aan de raadkamer van de rechtbank om teruggave van de auto. De rechtbank wijst dat verzoek af omdat het beter is dat de politierechter die over haar strafzaak zal oordelen, ook over de teruggave beslist. Het duurt een jaar voordat zij wordt gedagvaard. De politierechter veroordeelt haar tot een boete van €1000 en een voorwaardelijke werkstraf en bepaalt dat de auto aan haar moet worden teruggegeven. De auto is echter inmiddels al vernietigd omdat de waarde volgens Domeinen beneden €600 lag en verdere opslag niet rechtvaardigde. De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat deze zaak zo lang bij het parket is blijven liggen, terwijl het OM wist dat de politierechter over de auto moest beslissen. Hij doet het OM de aanbeveling om een passend gebaar in de richting van de vrouw te maken.

Instantie: Minister van Veiligheid en Justitie

Klacht: verzoekster pas voor een politierechterzitting op 21 maart 2012 gedagvaard, terwijl het Openbaar Ministerie haar bij brief van 9 maart 2011 had laten weten dat zij binnen zes maanden zou worden gedagvaard. Zou zijn binnen zes maanden zijn gedagvaard, dan zou haar auto niet zijn vernietigd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn

Klacht: verzoekster inbeslaggenomen auto te laag getaxeerd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/014

28-02-2014 - Inwoners van Arnhem kijken na ophoging van een bouwterrein aan tegen een zandwal van soms 2 meter hoog. De ophoging is volgens hen niet volgens de tekeningen uitgevoerd, de gemeente heeft op sommige plaatsen 50 cm verlaagd, maar weigert de fout te erkennen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente beter met de bewoners had moeten communiceren over de ophoging. Hij onthoudt zich van oordeel over de juistheid van de ophoging.

Instantie: Gemeente Arnhem

Klacht: een bouwterrein opgehoogd, zonder dat verzoekers als omwonenden van het terrein voldoende zijn ingelicht over deze ophoging.
Oordeel: gegrond

Klacht: het bouwterrein onjuist opgehoogd.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2014/013

28-02-2014 - Tijdens een verkeerscontrole heeft de politie Den Haag bij verzoeker o.a. zijn VW Golf, pillen, een Rolex horloge, een Iphone en contact geld in beslag genomen. Hoewel na drie weken het beslag wordt opgeheven, krijgt hij de spullen pas twee maanden daarna terug. Het verbaast de Nationale ombudsman dat in al die maanden, en na al die telefonische contacten door de man en zijn raadsvrouw, er niet één medewerker van het OM of de politie de noodzaak voelde om deze zaak voor verzoeker uit te gaan zoeken en zich verantwoordelijk te voelen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het OM Den Haag excuses heeft aangeboden.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: wijze waarop met de inbeslaggenomen goederen van verzoeker is omgegaan
Oordeel: gegrond

Klacht: Openbaar Ministerie en de politie langs elkaar heen gewerkt waardoor er niet werd onderkend dat verzoeker een groot belang heeft bij het voortvarend afhandelen van zijn beslag
Oordeel: gegrond
Met instemming

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: wijze waarop met de inbeslaggenomen goederen van verzoeker is omgegaan
Oordeel: gegrond

Klacht: Openbaar Ministerie en de politie langs elkaar heen gewerkt waardoor er niet werd onderkend dat verzoeker een groot belang heeft bij het voortvarend afhandelen van zijn beslag
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/012

28-02-2014 - Man gaat in beroep bij de kantonrechter tegen een bekeuring en dient het beroepschrift in bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Pas na acht maanden vernietigt de officier van justitie na heroverweging de bekeuring alsnog. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de CVOM zich aan de wettelijke termijn van doorzending naar de kantonrechter moet houden, ook al zijn aan het overschrijden van die termijn geen rechtsgevolgen verbonden. De ombudsman constateert dat het overschrijden van de doorzendtermijn een structureel probleem is en zal eind 2014 informeren naar verbeteringen bij de CVOM.

Instantie: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

Klacht: behandelingsduur van het beroep en over de wijze waarop met verzoekers brieven is omgegaan
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/011

25-02-2014 - Slachtoffer van verduistering vindt dat het CJIB onvoldoende heeft gedaan om het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel van €92.010,93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen. De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen. Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld, dit is niet voortvarend.

Instantie: Centraal Justitieel Incasso Bureau

Klacht: niet voldoende actie ondernomen om de schadevergoedingsmaatregel zo snel mogelijk te innen, betreffende de informatie over de bankrekeningnummers en de bankafschriften
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/010

25-02-2014 - Politie Rotterdam richt schade aan tijdens een huiszoeking. Een verdachte heeft dit valse adres opgegeven aan de politie toen hij werd aangehouden met een pakket verdovende middelen. Het College van procureurs-generaal weigert de eigenaar van het pand de schade te vergoeden, die volgens de eigenaar € 914 bedraagt. De ombudsman vindt dat justitie op geen enkele manier heeft aangetoond dat de eigenaar een kamer verhuurde aan de verdachte. Hij doet de aanbeveling alsnog te schade te vergoeden.

Instantie: College van procureurs-generaal te Den Haag

Klacht: geweigerd verzoekers schade te vergoeden die op 13 maart 2012 is ontstaan als gevolg van het binnentreden door de politie Rotterdam in het pand waar verzoeker eigenaar van is
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/009

25-02-2014 - 88-jarige vrouw wordt thuis beroofd van haar pinpas door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Er wordt €5.000 van haar rekening is afgehaald. Zij neemt meteen contact op met de bank om haar rekening te blokkeren, de bank stelt de camerabeelden veilig. Daarna doet zij  aangifte bij de politie Noord-Holland. De politie weigert camerabeelden van het pinnen te achterhalen omdat de bank daar geld voor in rekening brengt. De Nationale ombudsman betreurt het dat in deze ernstige zaak waarin de vrouw de politie informatie heeft gegeven waarmee het misdrijf kon worden opgelost, uit kostenoverweging niet is doorgerechercheerd.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: niet geprobeerd de dader(s) te achterhalen, nadat verzoekster is beroofd van haar pinpas, doordat de politie heeft geweigerd de camerabeelden van het pinnen op te vragen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/008

19-02-2014 - Man wordt door de politie Den Haag in zijn slaapkamer met een schildprocedure aangehouden wegens mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij is daarbij gebeten door een politiehond en heeft daarvan letsel en naar zijn zeggen psychische klachten overgehouden. De ombudsman vindt dat het gezien de aard van de melding van de ex-vriendin terecht was dat de politie de man in zijn woning aanhield. De ombudsman is ervan overtuigd dat het niet mogelijk was de schildprocedure goed toe te passen omdat de woning erg klein is. Doordat de man niet reageerde op de sommatie van de politie om zijn handen te laten zien heeft hij zelf het risico genomen dat de politiehond werd ingezet.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: geen minder ingrijpend middel ingezet om verzoeker aan te houden en/of het gevaar af te wenden, nadat hij op 15 juni 2011 middels een schildprocedure en met de inzet van een politiehond is aangehouden in de slaapkamer van zijn woning.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/007

03-02-2014 - Hoogbejaarde ouders van verzoeker worden door een kennis uit de paardenwereld voor €700.000 opgelicht waarmee hij toppaarden en luxe goederen koopt. De politie weigert aanvankelijk aangifte op te nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan. Later lukt dit wel en de oplichter wordt veroordeeld. Stal H heeft voor €40.000 vijf paarden verkocht aan oplichter B. Het Bureau Ontnemingen van het OM legt beslag op de paarden waarbij de ouders rechthebbenden op de opbrengst zijn en verkoopt ze op grond van een taxatie van Domein Roerende Zaken (DRZ) voor €12.500 weer aan Stal H. De ombudsman vindt het merkwaardig dat het OM de paarden tegen deze lage prijs aan Stal H heeft verkocht zonder deze door een gespecialiseerd taxateur te laten taxeren en zonder de rechthebbenden te informeren. Hij vindt dit geen behoorlijke behandeling van slachtoffers van een misdrijf en geeft het OM in overweging met verzoeker in gesprek te gaan over een passende tegemoetkoming.

Instantie: Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie (BOOM)

Klacht: paarden niet door een onafhankelijke (paarden)taxateur laten taxeren
Oordeel: gegrond

Klacht: geen informatie verstrekt omtrent de verkoop van de inbeslaggenomen paarden
Oordeel: gegrond

Klacht: geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de betrokken paardenhandelaar
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/006

28-01-2014 - Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald. Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd.  De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd. In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen. De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst. De vrouw wist niet beter dan dat ze de maandstaten moest aanleveren. Dat heeft ze over de gehele periode gedaan.  De Nationale ombudsman doet de aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht: niet de volledige kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009 willen toekennen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor