Rapporten 2010

Rapport 2010/298

13-10-2010

Instantie: Zorgkantoor Noordoost-Brabant te Eindhoven

Klacht: Nieuwe jaarafrekeningen over 2008 gestuurd die volgens verzoeker niet correct zijn; vijf verschillende toekenningsbeschikkingen PGB 2009 gestuurd; klachtbrieven laten behandelen door clustermanager waarover verzoeker heeft geklaagd.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2010/299

13-10-2010

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Verzoeker met lange wapenstok op het hoofd geslagen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/075

09-10-2010

Instantie: Regiopolitie Drenthe

Klacht: Politiehond ingezet en in been gebeten; met wapenstok geslagen; niet op de hoogte gehouden.
Oordeel: gegrond

Klacht: Zaklamp afgepakt.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2010/076

09-10-2010

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Op risicovolle wijze verdachte achtervolgd door woonwijk in Maastricht; handelwijze na verzoekers melding.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/074

09-10-2010

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Erven van verzoekers overleden vader geen brief gestuurd waarin wordt gewezen op vervaldatum van diens auto.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/292

08-10-2010

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming

Klacht: Partijdig opgesteld door onder meer de door verzoeker aangedragen feiten over gezondheidssituatie van zijn jongste zoon niet in rapport op te nemen; verzoekers reactie op raadsrapport niet als bijlage aan rapport toegevoegd; geen gevolgen verbonden aan uitspraak van klachtencommissie waarbij verzoekers klacht over gemaakte procedurefouten gegrond is verklaard.
Oordeel: gegrond

Klacht: Gedreigd kinderen uit huis te plaatsen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/294

08-10-2010

Instantie: Regiopolitie Flevoland

Klacht: Verzoek om schadevergoeding afgewezen.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoeksters woning binnengetreden op zoek naar wapens en een verdachte.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/295

08-10-2010

Instantie: Faunafonds

Klacht: Lange behandelingsduur van het bezwaarschrift; wijze van klachtafhandeling.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/293

07-10-2010

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: In aanvraagformulier reisdocumenten alleen gericht tot gehuwde vrouwen, terwijl aanwijzing op àlle gehuwde personen van toepassing is .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/290

06-10-2010

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Klacht: Wijze waarop met verzoeker is gecorrespondeerd in verband met kostenvergoeding die hij namens een cliënte had gevraagd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor