Rapporten Buitenlandse Zaken

Rapport 2004/487

21-12-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekster, als referent, in laat stadium geïnformeerd over aanvullende voorwaarden waaronder visum kon worden verleend, met name inzake verplichting tot afgifte van garantverklaring .
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Algerije

Klacht: Gebrek aan coördinatie waardoor vriend verzoekster vier maal naar ambassade moest komen; .
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geen adequate informatieverstrekking over noodzaak persoonlijk verschijnen op ambassade voor beoordeling visumaanvraag en afhalen visum.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/479

14-12-2004

Instantie: Nederlandse ambassade te Dhaka

Klacht: Wijze van bejegenen nadat aan verzoeker beslissing was uitgereikt waarbij legalisatie van door hem overgelegde documenten werd geweigerd: geweigerd met verzoeker te praten over de inhoud van de beslissing;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Verzoeker niet toegestaan de beslissing binnen het gebouw van de ambassade te lezen en hem niet toegestaan te schuilen voor de regen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: In klachtafdoeningsbrief verzoekers lezing tegengesproken over wat zich op de ambassade heeft voorgedaan .
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/432

08-11-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaar tegen afwijzende beslissing van aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Toezegging dat binnen twee weken na hoorzitting zou worden beslist op bezwaar niet nagekomen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: In reactie op klacht niet ingegaan op omstandigheid dat door lange behandelingsduur gelegaliseerde en geverifieerde geboorteakte zou verlopen; niet ingegaan op verzoek om aanvragen om advies bij Visadienst en bij Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Lagos (Nigeria) te voegen tot één zaak.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/428

04-11-2004

Instantie: Nederlandse vertegenwoordiging in Luanda

Klacht: Beschikking niet deugdelijk gemotiveerd: geen of onvoldoende gronden voor afwijzing visumaanvraag opgenomen, gesteld dat geen zekerheid was verkregen over reisdoel.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/351

06-09-2004

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Wijze van behandelen van aanvraag om verlening van visum voor kort verblijf: de ambassade geadviseerd de aanvraag buiten behandeling te stellen wegens ontbreken van handtekening op vragenformulier zonder verzoeker in gelegenheid te stellen dit verzuim binnen veertien dagen te herstellen.
Oordeel: gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Kiev

Klacht: Geen schriftelijke en voor beroep vatbare beschikking van deze buiten behandelingstelling gestuurd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/334

25-08-2004

Instantie: Nederlandse ambassade te Bangkok

Klacht: Niet op adequate wijze tegemoet gekomen aan verzoek om bijstand en bescherming te verlenen naar aanleiding van roofoverval.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/279

13-07-2004

Instantie: Nederlandse ambassade te Washington

Klacht: Wijze van afhandelen klacht over behandeling van visumaanvraag van verzoekers tante.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/274

02-07-2004

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Wijze van afhandelen klacht over bemiddeling van aanvraag van geboorteakte in Zuid Afrika: geen informatie verstrekt over ontvangst van aanvraag van geboorteakte;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Hier niet op ingegaan in reaktie op klacht; verzoekster niet uit eigen beweging informatie verstrekt over andere procedures om geboorteakte aan te vragen en gezegd dat hij hier niet van op de hoogte was.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/275

02-07-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaarschrift tegen afwijzende beslissing op aanvraag van verlening van mvv.
Oordeel: gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Islamabad

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag om bij verzoekers kinderen DNA-onderzoek te verrichten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/271

01-07-2004

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Klacht ongegrond verklaard over feit dat in kader van asielaanvraag onderzoek is gedaan in dorp waar verzoeker nooit heeft gewoond;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onjuiste vermelding van woonplaats.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor