Rapporten

Rapport 2014/053

23-05-2014 - Man koopt via de website van Domeinen Roerende zaken een auto. Op de foto's in de catalogus ziet hij geen beschadigingen. Nadat de auto is geleverd, ontdekt hij dat de linkervoorruit niet aanwezig is. Domeinen erkent de fout, maar weigert de schade te vergoeden. De Nationale ombudsman oordeelt dat Domeinen verplicht is om de koop te ontbinden of de koper op andere wijze financieel tegemoet moet komen.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht: feitelijke staat van de aan verzoeker gegunde auto voldeed niet aan de weergave van de auto in de verkoopcatalogus
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/052

19-05-2014

Instantie: Gemeente Utrecht

Klacht: verzoeker, in het kade van een aanbestedingsprocedure niet dezelfde, gunstige voorwaarden aangeboden als is gedaan aan de ondernemer aan wie de opdracht nadien is gegund
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/051

19-05-2014 - Man heeft een verklaring van een neuroloog nodig om bij het CBR zijn rijbewijs te laten verlengen. Het CBR stuurt hem een brief dat hij een neuroloog in Leeuwarden moet bezoeken. De Nationale ombudsman vindt dat het CBR de man onvolledig heeft geïnformeerd, hij heeft namelijk keuzevrijheid bij het zoeken van een specialist voor aanvullend onderzoek. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR de informatie en de brieven en op de website aanpast.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht: doet voorkomen alsof er één ziekenhuis wordt aangewezen waar het onderzoek ten behoeve van een verklaring van rijgeschiktheid moet worden uitgevoerd, terwijl er wel degelijk een keuzevrijheid (voor de rijbewijshouder) bestaat
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2014/050

16-05-2014 - Gemeente Apeldoorn weigert een man een opstapwoning, waarvoor de huur wordt gekoppeld aan strikte begeleiding. De woningbouwcorporatie heeft dit geweigerd omdat er geen passende begeleiding beschikbaar is. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente vanuit een regierol in het Multidisciplinair Overleg met o.a. de woningcorporatie zorg moet dragen voor een juiste en adequate informatieverstrekking aan betrokken partijen en het vastleggen van afspraken.

Instantie: Gemeente Apeldoorn

Klacht: niet duidelijk bij verzoeker welke rol de gemeente Apeldoorn heeft gespeeld bij de beslissing om aan hem - uiteindelijk - geen opstapwoning beschikbaar te stellen
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/048

14-05-2014 - Echtgenote belt de politie Tilburg omdat haar man ernstige ruzie heeft met de buren. De politie neemt de man mee omdat hij een verwarde indruk maakt. Na onderzoek door de GGD-arts wordt hij naar huis gestuurd, want hij is niet verward. De Nationale ombudsman oordeelt dat de politie de man niet meteen mee had moeten nemen naar het bureau want er was geen acuut gevaar en er waren andere mogelijkheden om de man de nodige zorg te verlenen.. Ook vindt hij dat de politie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de klacht ongegrond was.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: aangehouden, overgebracht naar en opgehouden op een politiebureau
Oordeel: gegrond

Klacht: motivering van de beslissing op de klacht van verzoeker
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/047

14-05-2014 - Homoseksuele Marokkaanse man vraagt asiel aan in Nederland omdat vanwege zijn seksuele geaardheid de toestand in Marokko voor hem niet langer houdbaar is. Medifirst constateerde dat het risico bestond de man zich iets zou aandoen bij een afwijzende beslissing, hetgeen ook gebeurde. Hij kreeg vrijdagmiddag om 18.00 de beschikking en kon het hele weekend geen contact krijgen met zijn advocaat. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vereiste van bijzondere zorg heeft geschonden door geen contact op te nemen met zijn advocaat, die bij vreemdelingen ook fungeert als vertrouwenspersoon. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de IND inmiddels maatregelen heeft getroffen.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker op vrijdag 25 oktober 2013 zeer laat in de middag (tussen 17.30 en 18.00) de afwijzende beschikking op zijn asielverzoek uitgereikt en naar zijn advocaat gefaxt
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/049

14-05-2014 - Een forse blanke man en een man met een getinte huidskleur wandelen aan het begin van de avond door Wijchen en bekijken een leegstaande woning die te koop staat. Er zijn in die wijk veel woninginbraken geweest. De politie vraagt de mannen zich te legitimeren. De gekleurde man heeft geen ID bij zich en de blanke man wil zijn ID niet tonen. De politie houdt hen aan. Voordat ze in de politieauto stappen fouilleert de politie de gekleurde man wel en de blanke man niet. De Nationale ombudsman vindt dat de politie door professioneel optreden kan voorkomen dat burgers met een kleur het gevoel kunnen hebben dat zij vanwege die kleur gediscrimineerd worden.

Instantie: Regionale eenheid Oost-Nederland

Klacht: aanhouding
Oordeel: gegrond

Klacht: fouillering
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/046

13-05-2014 - Tolk wordt geregeld ingeschakeld door de IND. Nadat hij tweemaal een opiniestuk in de krant heeft geschreven, wordt hem gezegd dat de IND geen gebruik meer van hem zal maken en wordt hij uit het tolkenbestand gehaald. De Nationale ombudsman vindt dat de IND voldoende heeft gemotiveerd dat de tolk met het schrijven van het tweede opiniestuk de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hierbij heeft de IND terecht meegewogen dat verzoeker de uitlatingen expliciet heeft gedaan onder verwijzing naar zijn ervaringen als tolk voor de IND.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker, werkzaam als tolk, ten onrechte verweten dat hij de Gedragscode zou hebben geschonden
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/045

12-05-2014 - Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom (ptss). Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg. De Nationale ombudsman vindt dat Defensie de bijzondere zorgplicht onvoldoende heeft ingevuld. De ombudsman benadrukt de urgentie van een snelle en adequate behandeling van psychisch beschadigde veteranen.

Instantie: minister van Defensie

Klacht: verzoeksters zoon, Bosniëveteraan met posttraumatische stress syndroom, in een periode van zes jaar tenminste vier (her)beoordelingen bij de keuringsarts laten ondergaan.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/043

08-05-2014 - Echtpaar sluit een lening af bij de Stadsbank Apeldoorn voor €12.000. Na de scheiding krijgt de vrouw een dagvaarding van een deurwaarder dat zij de lening moet terugbetalen. De vrouw gaat akkoord met een betalingsregeling maar zij komt daardoor onder de beslagvrije voet en houdt dus te weinig geld over om van te leven. De deurwaarder en de Stadsbank hadden zich bij de betalingsregeling niet verdiept in de voor haar geldende beslagvrije voet. Daarom had het volgens de Nationale ombudsman op hun weg gelegen om direct adequaat te reageren toen de gemachtigde van de vrouw aangaf dat zij in de problemen kwam door de betalingsregeling.

Instantie: Gerechtsdeurwaarderkantoor X te Apeldoorn

Klacht: verzoekers (een advocaat) cliënte, heeft in onwetendheid een betalingsregeling getroffen met de deurwaarder, die haar beslagvrije voet aantast
Oordeel: gegrond

Klacht: in het verzoek aanleiding gezien om de beslagvrije voet van verzoekers cliënte uit te rekenen, dan wel de betalingsregeling zodanig te wijzigen dat cliënte op haar situatie van toepassing zijnde beslagvrije voet zou overhouden
Oordeel: gegrond

Instantie: Stadsbank Apeldoorn

Klacht: in het verzoek aanleiding gezien om de beslagvrije voet van verzoekers cliënte uit te rekenen, dan wel de betalingsregeling zodanig te wijzigen dat cliënte op haar situatie van toepassing zijnde beslagvrije voet zou overhouden
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor