Rapporten 2007

Rapport 2007/306

13-12-2007

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Klacht: Verzoekers brief aan zijn gemachtigde in handen gesteld van gemeente Groningen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2007/304

11-12-2007

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Verzoeker na zijn aanhouding op dreigende toon meegedeeld dat hij het aan zichzelf te danken had dat hij was aangehouden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Beheerder regiopolitie Utrecht

Klacht: Pas op 9 januari 2007 geoordeeld over klacht van 14 maart 2006; advies van de klachtencommissie over vervoer zonder autogordel niet overgenomen.
Oordeel: gegrond

Klacht: Klachtencommissie niet samengesteld uit onafhankelijke leden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2007/305

11-12-2007

Instantie: Regiopolitie Gelderland Midden

Klacht: Geen gevolg gegeven aan verzoekers schriftelijke aangifte van het doen van valse en/of lasterlijke aangifte.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Deze beslissing niet aan hem meegedeeld.
Oordeel: gegrond

Instantie: Officier van justitie Arnhem

Klacht: Geen gevolg gegeven aan verzoekers schriftelijke aangifte van het doen van valse en/of lasterlijke aangifte; wijze van afhandelen klacht: klachtbrief niet als klacht behandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/299

10-12-2007

Instantie: Gemeente Schoonhoven

Klacht: Besloten door verzoeker aangeleverde tekst niet te plaatsen in huis-aan-huis-blad; klacht hierover ongegrond verklaard omdat er geen sprake zou zijn geweest van censuur; suggestieve wijze van vragen stellen tijdens hoorzitting; wijze van afhandelen klachten over burgemeester.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2007/303

10-12-2007

Instantie: Officier van justitie Maastricht

Klacht: Machtiging tot binnentreden van verzoeksters woning afgegeven.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Wijze van afhandelen klacht hierover.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht: Op drie data in 2005 verzoeksters woning binnengetreden; opmerking gemaakt: "als u zorgt dat wij uw broer vinden, dan vallen wij u niet meer lastig".
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Kinderen van 7 en 14 uit hun bed gesommeerd omdat onder hun matrassen moest worden gezocht.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2007/300

10-12-2007

Instantie: Gemeente Breda

Klacht: Niet adequaat gereageerd op verzoekers brieven en klaagschriften.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/301

10-12-2007

Instantie: Gemeente Breda

Klacht: Niet of niet adequaat gereageerd op door buurtvereniging ingediende bieven, verzoekschriften en klachten; verzoekschrift van 30 april 2006 en klaagschrift van 13 juni 2006 niet overeenkomstig de daarvoor geldende regels afgehandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/302

10-12-2007

Instantie: Stichting Bloembollenkeuringsdienst

Klacht: In brief aan telers van het bloemenras Zantedeschia Red Sox gesuggereerd dat bij dit ras ongebreidelde weefselkweekvermeerderingen hebben plaatsgevonden.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2007/294

07-12-2007

Instantie: Belastingdienst/CICT Apeldoorn

Klacht: Pas op 20 juli 2007 beslist op bezwaarschriften die verzoeker op 20 en 26 januari 2007 heeft ingediend hoewel hem bij hoorzitting van 22 maart 2007 werd meegedeeld dat hij de beslissing op bezwaarschriften uiterlijk in april 2007 zou ontvangen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/295

07-12-2007

Instantie: Regiopolitie Flevoland

Klacht: Twee minderjarige kinderen van verzoekster achtergelaten op parkeerplaats.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Politievoertuig op voor verzoekster gevaarlijke wijze van politiebureau weggereden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor