Rapporten 2006

Rapport 2006/368

16-11-2006

Instantie: Regiopolitie Gelderland Zuid

Klacht: Wijze van bejegening, politieambtenaar heeft zich niet voorgesteld.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Medegedeeld dat verzoeker gezien zijn gedrag schuldig is aan veel wangedrag van jongelui.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2006/365

16-11-2006

Instantie: Gemeente Maasbree

Klacht: Onvoldoende gedaan om overlast weg te nemen wegens aangelegd verkeersplateau.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/369

16-11-2006

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Onvoldoende de echtheid onderzocht van één of meer machtigingen waarmee UWV werd verzocht een deel van de uitkering over te maken op bankrekening waarover ex-echtgenote kon beschikken.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/367

16-11-2006

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht: Aangehouden met inzet van twee politieauto's en vier politieambtenaren.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Beheerder regiopolitie Limburg Zuid

Klacht: Klachtonderdeel niet beoordeeld; geen schadevergoeding toegekend terwijl klachtonderdeel gegrond was verklaard.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/360

09-11-2006

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Verzoeker, zijn echtgenote en haar broer gediscrimineerd door het innemen van hun paspoorten voor nadere controle en van andere personen niet.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onheus bejegend .
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2006/361

09-11-2006

Instantie: Officier van justitie Dordrecht

Klacht: Verzoek afgewezen om voorwaardelijk sepot om te zetten in onvoorwaardelijk sepot .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/362

09-11-2006

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming

Klacht: Onderzoek niet voortvarend opgepakt maar rechtbank opnieuw om aanhouding verzocht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/363

09-11-2006

Instantie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bureau Heffingen

Klacht: Onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de voor verzoeker geldende hoeveelheid varkensrechten is berekend.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/358

07-11-2006

Instantie: Huurcommissie Roermond

Klacht: Ingestemd met verzoek van verzoekers verhuurder om zitting uit te stellen.
Oordeel: gegrond

Instantie: Secretariaat van de Huurcommissies

Klacht: Pas op avond voor de zitting verzoeker op de hoogte gebracht dat zitting van de dag daarna geen doorgang zou vinden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Aan verzoeker geweigerd om schade te vergoeden; niet verwezen naar mogelijkheid klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2006/359

07-11-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend de arbeidsverhouding met hem te beëindigen zonder advies te vragen aan de Arbeidsinspectie t.a.v. de arbeidsomstandigheden.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor