Rapporten 2006

Rapport 2006/378

01-12-2006

Instantie: Regiopolitie Brabant Noord

Klacht: Aangehouden in woning; woning niet deugdelijk afgesloten toen verzoeker werd meegenomen naar bureau; onvoldoende actie ondernomen n.a.v. aangiften van vernieling.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/379

01-12-2006

Instantie: Officier van justitie Den Haag

Klacht: Toestemming gegeven om verzoeker buiten heterdaad aan te houden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Tijdens insluiting medische zorg onthouden.
Oordeel: gegrond

Klacht: Reden van aanhouding niet meegedeeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/377

01-12-2006

Instantie: Regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Klacht over gedraging politieambtenaren niet ontvankelijk verklaard.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/375

29-11-2006

Instantie: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Klacht: Met betrekking tot openbare aanbesteding van prestatiecontract voor onderhoud van bepaalde installaties op en langs bepaalde rijkswegen: onvoldoende informatie verschaft, voorgesteld om informatie zelf te verzamelen door met auto met 80 km/uur langs betreffende installaties te rijden, toezegging om te informeren over bezwaarafhandeling niet nagekomen, niet ingegaan op verzoek om overleg omtrent de bezwaren, ontvangst van klacht van 25 oktober 2004 pas op 19 november 2004 bevestigd, pas op 10 maart 2005 mondelinge behandeling van klacht plaatsgevonden, gemaakte afspraak om verzoekster nader te informeren over ontwikkeling van prestatiebestekken niet nagekomen, klacht niet of niet tijdig afgehandeld .
Oordeel: gegrond

Klacht: Te korte inschrijftermijn gehanteerd.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/374

28-11-2006

Instantie: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Wijze waarop is omgegaan met aangifte van mishandeling: geen getuigen gehoord, pas na drie dagen aangifte beoordeeld waardoor bewijsmateriaal verloren is gegaan, tot drie maal toe andere rechercheur op zaak gezet, geen adequate informatie verstrekt over voortgang zaak.
Oordeel: gegrond

Instantie: Beheerder regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze waarop bij de behandeling van verzoekers klacht toepassing is gegeven aan artikel 9.12 van de Awb.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/372

28-11-2006

Instantie: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Klacht: Klacht over zoek raken van afgegeven rijbewijzen bij indiening asielaanvraag gegrond verklaard maar geen aanleiding gezien om passende maatregel te treffen.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/373

28-11-2006

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Geen registratieset opgemaakt na verkeersongeval; geweigerd schade te vergoeden die verzoeker tengevolge van het ongeval heeft geleden.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/371

20-11-2006

Instantie: Kadaster

Klacht: Bij verzoek om doorhaling van teboekstelling van binnenschip niet volledig geïnformeerd over procedure en kosten van dergelijk verzoek.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/364

16-11-2006

Instantie: Regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Verzoeker aangehouden, ingesloten en gefouilleerd terwijl een derde zich had gemeld om boete te voldoen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Tijdens fouilleren onzedelijk betast.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Beheerder regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Bij klachtbehandeling niet in gelegenheid gesteld om te worden gehoord.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/366

16-11-2006

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Administratie van BV van verzoekers in beslag genomen en niet diezelde dag geretourneerd ondanks telefonische toestemming; verzoeker P opgezadeld met zorg voor kinderen van beslagene waarvoor geen nader contact is gezocht.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Verzoek tot teruggave niet toegelicht.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Officier van justitie te Leeuwarden

Klacht: Administratie terug gegeven aan curator van beslagene terwijl deze aan een ander toebehoorde.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor