Rapporten Buitenlandse Zaken

Rapport 2012/085

15-05-2012 - Man met de Nederlandse nationaliteit nodigt zijn zus uit Iran uit voor een bezoek aan Nederland en aan haar in Nederland wonende zoons. Zij had al tweemaal eerder een visum gekregen voor bezoek aan Nederland. Op de website van de Nederlandse ambassade in Teheran staat welke documenten de vrouw nodig heeft voor de visumaanvraag. Maar als zij met alle documenten naar de ambassade gaat, vertelt een medewerker dat er nog stukken ontbreken. Die stukken stonden niet vermeld op de website die haar broer had geraadpleegd.  Ze kunnen niet worden nagezonden, maar moeten opnieuw tussen 07.30 en 09.30 persoonlijk worden overhandigd, terwijl de vrouw op 800 km afstand woont. De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade in Teheran is tekortgeschoten in de informatievoorziening. Ook vindt hij dat de ambassade zich te rigide heeft opgesteld door het nasturen van de documenten niet toe te staan.

Instantie: Nederlandse ambassade te Teheran

Klacht: verzoekers zus gevraagd om haar aanvraag om verlening van een visum kort verblijf aan te vullen met documenten waarvan zij redelijkerwijs niet had kunnen vermoeden dat daarom gevraagd zou worden
Oordeel: gegrond

Klacht: documenten kunnen niet per fax, mail of post nagezonden worden, maar moeten door iemand in persoon tussen 07.30 en 09.30 uur op de ambassade worden overhandigd
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/076

09-05-2012 - Zakenman verliest in China zijn Nederlandse paspoort. Hij blijft langer dan hem volgens zijn visum is toegestaan en als hij op weg is om zijn inmiddels gevonden paspoort op te halen wordt hij door de Chinese politie aangehouden wegens illegaal verblijf. Hij wordt een maand onder zware omstandigheden vastgezet in een Chinese gevangenis. De man gaf aan dat hij bezoek wilde van het Nederlandse consulaat of ambassade, maar dat kreeg hij niet. De Nationale ombudsman vindt dat de Nederlandse ambassade de man te lang in onwetendheid hield, terwijl zij wel met hem bezig was. Ook vindt hij dat de ambassade niet uitsluitend af had mogen gaan op het verhaal van de Chinese overheid, maar de man ook had moeten horen.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: tijdens administratieve detentie in China, verzoeker niet bezocht of op andere wijze contact met hem opgenomen
Oordeel: gegrond

Klacht: afgegaan op ontvangen informatie van de Chinese overheid
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/316

24-10-2011 - Wie van plan is om op reis te gaan moet wel op tijd zorgen voor een geldig reisdocument. Dat is logisch, maar soms kan dat toch misgaan. Dat overkomt een Nederlandse familie, wonend in Zwitserland. Hun reis naar Tunesië is geregeld. Acht dagen voor vertrek komen ze erachter dat het paspoort van hun dochter verlopen is. Op de ambassade in Bern krijgen ze te horen dat een aanvraag voor een nieuw paspoort minimaal een week duurt en dat zij niet in aanmerking komen voor een  nooddocument. Op de website van de Koninklijke Marechaussee hebben ze gelezen dat zij bij de KMar op Schiphol wel een nooddocument kunnen krijgen. Omdat ze de reis niet kunnen uitstellen of annuleren doen ze dat. De familie begrijpt niet dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de KMar de wetgeving verschillend interpreteren en schakelen de Nationale ombudsman in. Die vindt het niet wenselijk dat overheidsinstanties bij de uitvoering van de wet niet op één lijn zitten. De familie mag daar niet de dupe van zijn, daarom beveelt hij de minister van Buitenlandse Zaken aan om de kosten voor de reis naar Schiphol op een redelijke manier te vergoeden.

Instantie: Nederlandse ambassade in Bern (Zwitserland)

Klacht: wijze waarop is gereageerd op verzoek om afgifte van een noodpaspoort ten behoeve van verzoekers dochter
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/315

18-10-2011 - Nederlandse man is getrouwd met een Braziliaanse vrouw. Zij doet in Brasilia het inburgeringsexamen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Maar omdat zij nog geen 21 is, komt zij daar niet voor de mvv niet in aanmerking. Pas na haar 21e jaar kan ze een mvv krijgen en daarom mag/moet zij het examen voor de tweede keer maken. De man vindt dat de Nederlandse ambassade in Brasilia de vrouw beter had moeten informeren en haar heeft verplicht opnieuw 1500 km te reizen om haar mvv op te halen. De Nationale ombudsman vindt dat op de website van de IND duidelijk de voorwaarden voor een mvv staan vermeld. Verder wijst hij op een eerder rapport 2010/191 over de knelpunten, zoals extreme lange reistijden, van de nieuwe Paspoortwet.

Instantie: Nederlandse ambassade in Brasilia

Klacht: verstrekken van informatie via diverse websites
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verstrekken van informatie door de Nederlandse ambassade in Brasilia
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: verzoekers echtgenote verplicht om haar machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) in Brasilia te komen ophalen in plaats van het veel dichterbij gelegen consulaat in Fortaleza, waardoor zij tweemaal onnodig kosten heeft moeten maken
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/300

13-10-2011 - Man met niet-Nederlandse nationaliteit werkt voor Europol, het samenwerkingsverband van politie in de EU. De man heeft een Duurzaam Verblijvenstatus van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen. Hij vraagt BuZa om een BO-status (heeft fiscale voordelen), maar die wordt hem geweigerd omdat hij eerder langer dan zes maanden in Nederland werkzaam is geweest. De Nationale ombudsman vindt dat BuZa in de correspondentie met de man onvoldoende op al zijn argumenten is ingegaan en het vereiste van hoor en wederhoor in de klachtprocedure heeft geschonden.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: wijze waarop is gereageerd op verzoek om verzoekers BO (status voor technisch en administratief personeel werkzaam bij een internationale organisatie)/Duurzaam Verblijvend-status te herzien
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/237

08-08-2011 - Man woont in Duitsland en vraagt op 28 april 2009 een nieuw paspoort aan bij het consulaat-generaal in Düsseldorf. Het paspoort heeft hij nodig voor een vlucht op 6 mei waarvoor hij het ticket al heeft betaald. Het paspoort wordt met spoed aangemaakt en kan op 4 mei vóór 17.00 uur worden opgehaald. Maar als hij om 16.35 aanbelt, wordt er niet opengedaan. Hij heeft dan geen nieuw paspoort, moet de vlucht laten schieten en lijdt €3.500 schade. Er was wel iemand aanwezig, maar die heeft even de bel niet gehoord. De Nationale ombudsman vindt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar dat het consulaat niet tekort is geschoten in de dienstverlening.

Instantie: Nederlandse consulaat-generaal te Düsseldorf

Klacht: behandeling paspoortaanvraag
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/209

15-07-2011 - Sinds 2008 biedt een ondernemer een dienst aan die reizigers naar het buitenland via SMS of e-mail direct waarschuwt bij calamiteiten op hun reisbestemming. Een paar jaar later  kondigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken met een persbericht aan een SMS dienst te gaan aanbieden om reizigers te waarschuwen. De ondernemer vraagt het Ministerie om hiervan af te zien. Hij heeft mensen van het ministerie eerder gesproken en de indruk gekregen dat de dienst van zijn bedrijf niet onder hun taak  viel. Het ministerie stop echter niet, omdat volgens het Verdrag van Wenen consulair-maatschappelijke dienstverlening een kerntaak van het ministerie is. De Nationale ombudsman vindt het jammer dat van het gesprek geen verslag is gemaakt. Zeker omdat het voor een ondernemer ging om het nemen van een bedrijfsrisico. Omdat er geen verslag i,s geeft de ombudsman geen oordeel over de vraag of de klacht gegrond is.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: voornemens om een gratis dienst aan reizigers aan te bieden die volgens verzoeker oneigenlijk concurreert met een gelijksoortige commerciële dienst van het bedrijf van verzoeker
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2011/115

19-04-2011 - Nederlandse man is in juli 2007 in Indonesië gearresteerd en gedetineerd. Na beëindiging van zijn straf is hij in afwachting van zijn uitreis uit Indonesië overgebracht naar een uitzetcentrum in Jakarta. Hij moet voor zijn uitreis een reisdocument en een vliegticket krijgen. Hij vindt dat de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hem daarbij tijdens en na zijn dententie onvoldoende hebben ondersteund.

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: aanvankelijk een noodpaspoort willen verstrekken terwijl verzoek had aangegeven dat hij een nationaal paspoort wilde aanvragen
Oordeel: niet gegrond

Klacht: geen rijksvoorschot verstrekt ter financiering van verzoekers terugreis naar Nederland
Oordeel: niet gegrond

Klacht: niet voldoende ingegaan op hulpvraag voor het maken van pasfoto's
Oordeel: niet gegrond

Klacht: gewenste paspoort bijna 4 maanden na beëindiging detentie van verzoeker uitgereikt
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2011/018

24-01-2011

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Niet serieus genomen bij klachtbehandeling.
Oordeel: gegrond

Instantie: Honorair consulaat te Isla Margarita (Venezuela)

Klacht: Zonder toestemming de rekening van verzoekers advocaat betaald uit het geld dat verzoeker bij de consul in depot had gestort.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/305

19-10-2010

Instantie: Visadienst

Klacht: Geen beslissing genomen op aanvraag voor machtiging tot voorlopig verblijf; niet actief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Niet actief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor