Rapporten Landbouw

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1998/185

25-05-1998

Instantie: Productschap voor Vee en Vlees

Klacht: Geen uitvoering gegeven aan met verzoekster (producent vlees in blik) gemaakte afspraken.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Klacht: Geen uitvoering gegeven aan met verzoekster (producent vleeswaren in blik) gemaakte afspraak om antwoord te krijgen op vragen i.v.m. regeling prefinanciering met ondercontrolestelling.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor