Rapporten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Wonen, Wijken en Integratie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2009/025

10-02-2009

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Minister van Wonen, Wijken en Integratie

Klacht: Tweede onderzoek naar de kwaliteit van burgerbrieven die op het ministerie van VROM worden beantwoord.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor