Rapporten 1999 Buitenlandse Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1999/508

17-12-1999

Instantie: Visadienst

Klacht: Handelwijze omtrent behandeling verzoek om machtiging tot voorlopig verblijf.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ambassade Ankara

Klacht: Geeft niet onmiddelijk verklaring over beslissing; onderzoek duurt onnodig lang; onvoldoende geïnformeerd over procedure.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1999/491

02-12-1999

Instantie: Ambassade Lagos

Klacht: Niet aannemen documenten ondanks door gemachtigde aangeboden documenten ter legalisatie; geen nieuwe aanvraagformulieren toegezonden; smeergeld gevraagd; bejegening .
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Geen adequate hulp geboden bij problemen met ambassade Lagos.
Oordeel: gegrond

Rapport 1999/468

16-11-1999

Instantie: Ambassade Accra (Ghana)

Klacht: Stelt afgifte van machtiging tot voorlopig verblijf echtgenote afhankelijk van geboorteakte van echtgenote, ondanks dat Visadienst geen bezwaar heeft; geen reactie op brief.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/460

10-11-1999

Instantie: Ambassade Islamabad

Klacht: Handelwijze rondom visumaanvraag (vier keer bezoek; vroeg tijdstip bezoek; tonen vliegticket en cheques).
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Instantie: Bureau Visadienst

Klacht: Handelwijze omtrent visumaanvraag (geen informatie over stand van zaken; weigering gesprek met medewerker) .
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Niet gereageerd op brief.
Oordeel: gegrond

Rapport 1999/423

04-10-1999

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken/afd. Uitzendingen van Hoofdafd. Internationale Samenwerking

Klacht: Verzoekster i.v.m. leeftijd en werkervaring niet laten solliciteren naar functie assistent-deskundige internationale organisatie.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/382

30-08-1999

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Handelwijze rond verwijdering verzoeker naar Sri Lanka .
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Advocaat meegedeeld dat verzoeker correct was behandeld, terwijl hij door autoriteiten in Sri Lanka is mishandeld.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1999/371

27-08-1999

Instantie: ambassade Accra

Klacht: Lange behandelingsduur aanvraag legalisatie/verificatie geboorteakte en ongehuwdverklaring .
Oordeel: gegrond

Rapport 1999/312

16-07-1999

Instantie: ambassade Islamabad

Klacht: Lange behandelingsduur aanvraag legalisatie documenten; laat gereageerd op brieven advocaten.
Oordeel: gegrond

Rapport 1999/289

29-06-1999

Instantie: ambassade New Delhi

Klacht: Stelt zich jegens verzoeker zo op dat zijn positie en ondernemingsactiviteiten worden geschaad.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/247

03-06-1999

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Standpunt dat verzoeker opnieuw een geboorteakte moet overleggen.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: ambassade Accra

Klacht: Duur behandeling verzoek om legalisatie geboorteakte en huwelijksakte.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor