Rapporten Infrastructuur en Milieu

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/094 RDW moet op haar website juiste en duidelijke informatie plaatsen

19-08-2014 - De dochter van een man werkt in Spanje en gebruikt daar zijn auto met Nederlands kenteken. Op de website van de RDW staat dat de APK per 1 oktober 2012 ook in Spanje kan plaatsvinden. Nu hoeft ze niet in haar zomervakantie met de auto naar Nederland te rijden, maar neemt het vliegtuig. Later blijkt dat er op 1 oktober 2012 nog geen keuringsstations in Spanje zijn aangewezen. Vervolgens rijdt ze in allerijl op en neer naar Nederland voor een keuring. Als zij dit eerder had geweten, was ze in de zomer met de auto gegaan. Door de onjuiste informatie op de website, heeft ze nu twee keer kosten moeten maken en vraagt de RDW om vergoeding. De RDW vindt dat de informatie op de website slechts algemeen van aard was. Er was daarmee nog niet gezegd dat keuringen ook daadwerkelijk vanaf die datum mogelijk waren. De Nationale ombudsman vindt dat de informatie op de website eenduidig wijst op de mogelijkheid van een APK in Spanje vanaf 1 oktober 2012. Hij acht daarom de klacht gegrond en beveelt de RDW aan om een deel van de kosten te vergoeden.

Instantie: Rijksdienst voor het Wegverkeer te Zoetermeer

Klacht: op website ten onrechte vermeld dat een Algemene periodieke keuring (APK) vanaf 1 oktober 2012 in Spanje kan worden verricht
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/219

24-12-2013 - Man heeft een alcoholslot in zijn auto omdat hij veroordeeld is wegens rijden met teveel alcohol. Als hij zijn ruiten aan de buitenkant met ruitenwisservloeistof heeft gesproeid, blaast hij positief op het blaasapparaat terwijl hij niet heeft gedronken. De Nationale ombudsman heeft het alcoholslot en de auto van de man getest bij de leverancier van het slot. Terwijl hij niet had gedronken blies de man ruim boven de grenswaarde. De ombudsman vindt dat het CBR deze test veel eerder had kunnen doen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR de overtreding heroverweegt.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk

Klacht: de waarde van een blaastest van 16 april 2013 bij verzoeker (die een alcoholslot in zijn auto heeft) meegeteld als een overtreding
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2013/193

17-12-2013 - Vrouw kan wegens een schouderoperatie zes weken niet autorijden. Op de website van de RDW leest zij dat een kenteken kan worden geschorst, maar minimaal voor drie maanden. Haar herstel duurt uiteindelijk langer dan drie maanden en dan leest ze op de website dat de regels inmiddels veranderd zijn en het kenteken voor minimaal een maand kan worden geschorst. De Nationale ombudsman stelt vast dat de informatie op de website van de RDW niet actueel was.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht: verouderde informatie op de website
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/195

17-12-2013 - Man moet voor de verlenging van zijn rijbewijs een Eigen verklaring invullen. De keuringsarts verwijst hem door naar een oogarts vanwege een gezichtsscherpte van 0,65. De man vindt het niet terecht. Op de website staat dat de minimumgrens lager ligt op 0.5. Hij is op grond van interne, niet gepubliceerde richtlijnen doorverwezen. De Nationale ombudsman vindt dat het voor de hand had gelegen dat deze richtlijnen aan de man bekend waren gemaakt.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) te Rijswijk

Klacht: onvoldoende duidelijk gemaakt waarom verzoeker op basis van interne niet gepubliceerde richtlijnen toch verplicht naar een oogarts doorverwezen kon worden
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2013/168

19-11-2013 - Nederlandse man woont tijdelijk in Japan en vraagt bij de RDW een correspondentieadres aan (het postadres in Nederland van de werkgever van zijn partner) omdat zijn rijbewijs verlengd moet worden. Nadat hij weer naar Nederland verhuist vraagt hij een eendagskenteken aan op zijn woonadres in Nederland omdat hij zijn ingevoerde auto moet laten keuren. Vervolgens vraagt hij een definitief kenteken aan. De RDW stuurt dat naar het correspondentieadres. Maar de mensen van het correspondentieadres sturen het definitieve kenteken door naar het oude woonadres in Japan. De Nationale ombudsman vindt dat de RDW de man beter had moeten informeren over de gevolgen van het opgeven van een correspondentieadres.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht: verzoeker onvoldoende geïnformeerd over de consequenties van de aanvraag van een correspondentieadres in verband met zijn verblijf in het buitenland
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2013/162

06-11-2013 - Sinds 19 januari 2013 zijn de regels veranderd voor het behalen van een rijbewijs voor een motor. Jonge man (jonger dan 21 jaar) wil zijn motorrijbewijs halen. Op internet leest hij dat hij eerst een rijbewijs voor een lichte motor moet halen en dat hij na twee jaar automatisch een rijbewijs voor een zware motor kan krijgen. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. Als hij na twee jaar op een zwaardere motor wil gaan rijden, moet hij opnieuw rijexamen doen. Hij voelt zich misleid door de informatie op de website van het CBR. De Nationale ombudsman vindt dat de man ervan mocht uitgaan dat de informatie op de website correct was. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat in de toekomst nog verouderde informatie op het internet toegankelijk is en de man een gratis examen heeft aangeboden.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht: onjuiste informatie geplaatst op de website over de nieuwe regels die sinds 19 januari 2013 gelden voor het rijden op een lichte en zware motor.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2013/156

25-10-2013 - Chinese vrouw wil rijexamen afleggen. Haar paspoort had zij afgegeven aan het Chinese consulaat wegens een visumaanvraag. Ze kon het CBR alleen maar een kopie van haar paspoort geven, dat accepteerde het CBR niet en haar rijexamen vervalt. De ombudsman heeft begrip voor het strenge beleid van het CBR ter voorkoming van fraude. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de vrouw het ontbreken van het paspoort pas heeft gemeld bij het rijexamen en niet minimaal 24 uur eerder. Ook waren er alternatieven mogelijk, die heeft zij niet aangegrepen.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht: verzoekers partner niet toegelaten tot het rijexamen. Dit, omdat zij haar identiteitsbewijs niet kon tonen, omdat zij dat diende achter te laten bij het Chinese consulaat in verband met een visumaanvraag.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/144

13-10-2013 - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning. Beide echtparen, uit Boerenhoek en uit Helhoek, willen hun huizen verkopen, maar de onduidelijkheid rond de woningen schrikt kopers af. Brenninkmeijer concludeert in zijn rapport: 'De minister miskent de bijzondere schrijnendheid van de situatie van deze bewoners.' Het tv-programma Brandpunt besteedt zondagavond aandacht aan deze kwestie.

Instantie: Minister van Infrastructuur en Milieu

Klacht: twee echtparen vele jaren in onzekerheid gelaten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/121

24-09-2013 - Man wil de schorsing van het kenteken X van zijn auto verlengen bij het postagentschap. Later blijkt dat niet het kenteken X geschorst is maar wél het kenteken Y van een andere auto van de man. De man krijgt daarom boetes wegens het onverzekerd zijn van de auto met kenteken X. Hij wijt dit aan een fout van de medewerkster van het postagentschap. Uit onderzoek van de ombudsman, de RDW en het postagentschap blijkt dat het niet anders kan zijn dan dat de man documenten voor de andere auto Y heeft overhandigd.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht: geen verantwoordelijkheid genomen voor een fout die is gemaakt door een medewerker van een postagentschap waar verzoeker op 21 juli 2011 tijdig de schorsing heeft willen regelen van het op zijn naam staande kenteken X.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/106

27-08-2013 - Man heeft een motorfiets geïmporteerd en laat die door het testcentrum van de RDW keuren. Hij is het niet eens met de rekening voor de keuring. De RDW heeft niet duidelijk gemaakt dat een gemiddeld tarief in rekening is gebracht. De Nationale ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de RDW voortaan de daadwerkelijk bestede uren in rekening zal brengen.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht: niet transparant gehandeld bij het factureren van de kosten van de keuring van verzoekers motorfiets in 2012.
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor