Rapporten Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1999/413

23-09-1999

Instantie: Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Klacht: Verklaringen van voormalig CID-medewerkers in kader van FORT-onderzoek ondanks toezeggingen niet vertrouwelijk behandeld; hierover geen overleg met hen gevoerd.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor