Rapporten Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2002/227

05-08-2002

Instantie: LASER

Klacht: Schade aan bloembollen t.g.v. wateroverlast niet getaxeerd, hoewel dit verscheidene keren was toegezegd.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoeker niet de mogelijkheid geboden bezwaren mondeling toe te lichten; wijze van voorlichten over verdere procedure.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor