Rapporten Buitenlandse Zaken en Justitie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2004/487

21-12-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekster, als referent, in laat stadium geïnformeerd over aanvullende voorwaarden waaronder visum kon worden verleend, met name inzake verplichting tot afgifte van garantverklaring .
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Algerije

Klacht: Gebrek aan coördinatie waardoor vriend verzoekster vier maal naar ambassade moest komen; .
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geen adequate informatieverstrekking over noodzaak persoonlijk verschijnen op ambassade voor beoordeling visumaanvraag en afhalen visum.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/443

15-11-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Wijze waarop klacht over behandelingsduur bezwaarschrift is behandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/432

08-11-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaar tegen afwijzende beslissing van aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Toezegging dat binnen twee weken na hoorzitting zou worden beslist op bezwaar niet nagekomen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: In reactie op klacht niet ingegaan op omstandigheid dat door lange behandelingsduur gelegaliseerde en geverifieerde geboorteakte zou verlopen; niet ingegaan op verzoek om aanvragen om advies bij Visadienst en bij Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Lagos (Nigeria) te voegen tot één zaak.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/331

25-08-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange duur van behandeling bezwaarschrift; klacht daarover door Visadienst niet gegrond verklaard.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/333

25-08-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Toezegging dat binnen vier weken nadat nadere informatie was ontvangen, zou worden beslist op aanvraag om verlening machtiging tot voorlopig verblijf.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/275

02-07-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaarschrift tegen afwijzende beslissing op aanvraag van verlening van mvv.
Oordeel: gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Islamabad

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag om bij verzoekers kinderen DNA-onderzoek te verrichten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/254

24-06-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Uit Somalië afkomstige schoonmoeder van verzoekster verplicht om visum voor Nederland op te halen bij ambassade in Addis Abeba onder voorwaarde dat zij een exit- en terugkeervisum kon overleggen van de Ethiopische autoriteiten en dat zij zich binnen 72 uur na terugkomst uit Nederland moest melden bij ambassade in Addis Abeba; geen toestemming gegeven om zich na terugkeer terug te melden bij de ambassade in Djibouti.
Oordeel: gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Addis Abeba

Klacht: Onjuiste informatie over mogelijkheden om van Ethiopische autoriteiten een re-entryvisum te krijgen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/262

24-06-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Klacht over lange behandelingsduur mvv-aanvraag t.n.b. kinderen ongegrond verklaard; .
Oordeel: niet gegrond

Klacht: In het kader van klachtbehandeling niet gehoord.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/247

23-06-2004

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag van 29 januari 2002 om verlening van mvv aan verzoeksters echtgenoot.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/235

22-06-2004

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag van 5 december 2001 om mvv t.b.v. verzoekers vrouw en kinderen .
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van mvv-aanvraag van 17 oktober 2002 t.b.v. verzoekers kinderen.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor