Rapporten Diverse beleidsgebieden

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/066

08-07-2014 - Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat. De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld. Dat constateert de Nationale ombudsman in dit rapport 'Wie betaalt de rekening'. Hij doet de overheid aanbevelingen hoe het betaalgedrag verbeterd kan worden. Daarvoor is een cultuuromslag nodig.

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Rapport 2013/125

03-10-2013 - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van (uitgeprocedeerde) asielzoekers de problematiek eenzijdig benaderen. Er wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van deze mensen, terwijl het juist een geïsoleerde en kwetsbare groep betreft. Brenninkmeijer: ‘Ik zie spanning tussen het denken vanuit een systeem van kostenbeheersing en veiligheidsrisico's en het denken vanuit mensen die medische hulp vragen. Probeer eens te kijken vanuit de blikrichting van de vreemdeling.’

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Klacht: onderzoek uit eigen beweging naar medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2013/003

05-02-2013 - onderzoek uit eigen beweging over hoe de overheid op een verstandige en behoorlijke wijze kan invorderen en daarbij ook oog heeft voor de maatschappelijke gevolgen. In het rapport wordt beschreven welke problemen en knelpunten de Nationale ombudsman ziet bij het optreden van de overheid als schuldeiser. Naar aanleiding hiervan heeft de ombudsman aanbevelingen geformuleerd over verstandig invorderen met het oog voor maatschappelijke kosten

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Klacht: onderzoek uit eigen beweging over het optreden van de overheid als schuldeiser
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2011/204

16-08-2011 - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de kwaliteit van het digitaal verkeer tussen overheid en burger te kort schiet. Dit stelt hij in zijn rapport 'Digitaal verkeer tussen overheid en burger'. Brenninkmeijer roept overheden op om hun digitale verkeer kritisch tegen het licht te houden en meer duidelijkheid en meer zekerheid te bieden.

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Klacht: onderzoek uit eigen beweging naar het digitale verkeer tussen overheid en burger
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2006/193

30-05-2006

Instantie: Secretaris van de Hoge Raad van Adel

Klacht: Opmerkingen van de secretaris in het blad Quote van juni 2004 onwaar en bedreigend voor de persoonlijke levenssfeer van verzoeker en leden van de Vereniging Buitenlandse Adel Nederland.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Klacht over de kwalificatie "querulanten".
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/325

29-09-2003

Instantie: Alle ministeries

Klacht: Onderzoek ingevolge art. 15 Wet Nationale ombudsman naar behandelingsduur van aanvragen, bezwaarschriften, klaagschriften en andere brieven of elektronisch toegezonden berichten van burgers door de ministeries en hun diensten, alsmede de wijze waarop de ministeries en hun diensten betrokkenen tussentijds informeren indien de afhandeling niet direct mogelijk is.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor