Rapporten Economische Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2013/204

23-12-2013 - Een varkenshouder heeft een bedrijf dat in 2002 verdacht werd van de MPA-besmetting. Volgens de Inspectiedienst wordt een besmetting aangetoond. De varkenshouder zegt dat het besmette dier niet van het met MPA vervuilde voer heeft gegeten en dus niet besmet kan zijn. Hij laat daarop zelf een aantal van zijn andere dieren testen, maar de testresultaten krijgt hij nooit. Hij klaagt erover dat de Algemene Inspectiedienst (inmiddels opgegaan in de NVWA) hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten. Onderzoek van de ombudsman heeft niet meer duidelijkheid gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Wel is duidelijk dat de man de testuitslagen niet heeft ontvangen. De ombudsman beveelt het Ministerie van Economische Zaken aan alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan de man en te kijken naar compensatie van zijn geleden schade.

Instantie: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Klacht: sinds er in 2002 voor de eerste keer in verzoekers varkens en in hun voer MPA (verboden groeihormoon) werd aangetroffen, het onderzoek naar de oorzaak en herkomst van de besmetting stelselmatig gedwarsboomd
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/306

19-10-2010

Instantie: Minister van Economische Zaken

Klacht: Verzoekster en andere bewoners niet geïnformeerd over gezondheidsrisico's die aan leidingstelsel van een hoogspanningsleiding verbonden kunnen zijn.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/280

30-09-2010

Instantie: Nederlandse Mededingingsautoriteit

Klacht: Manier waarop de NMa verzoeksters verzoek om informatie uit 2006 heeft behandeld en het daaruit voortvloeiende onderzoek.
Oordeel: gegrond

Klacht: Suggestief persbericht uitgebracht en daarmee de indruk gewekt dat verzoekster de wet had overtreden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/206

16-07-2010

Instantie: Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden

Klacht: Adresgegevens van verzoekers bedrijf niet tijdig gewijzigd.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Niet gehoord in klachtenprocedure .
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/118

18-05-2010

Instantie: Ministerie van Economische Zaken

Klacht: Foutieve informatie verstrekt over toegezegd A-2 visum .
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet voldoende ingespannen om verbetering te brengen in arbeidssituatie tijdens verblijf in Verenigde Staten.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Foutieve informatie, afkomstig van Ministerie van Economische Zaken, verstrekt over toegezegd A-2 visum .
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet voldoende ingespannen om verbetering te brengen in arbeidssituatie tijdens verblijf in Verenigde Staten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/195

16-09-2009

Instantie: SenterNovem Zwolle

Klacht: Verkeerde telefonische informatie gegeven over het indienen van nieuwe aanvragen tijdens een bezwaarprocedure waardoor verzoeker ervan afgezien heeft een aanvraag in te dienen en hij daardoor gelden misgelopen is.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2009/051

18-03-2009

Instantie: SenterNovem

Klacht: Herhaaldelijk beslistermijn geschonden bij behandeling van aanvragen en bezwaarschriften, ondanks de toezegging dat er intern maatregelen zouden worden getroffen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/032

17-02-2009

Instantie: SenterNovem Zwolle

Klacht: Onvoldoende geïnformeerd over de termijn waarbinnen op subsidieaanvraag zou worden beslist.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/354

01-11-2006

Instantie: Agentschap Telecom

Klacht: Geen oplossing geboden aan verzoekster voor haar ontvangstprobleem met Radio 2.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Wijze waarop is gereageerd op klacht van verzoekster.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/315

14-09-2006

Instantie: Economische Voorlichtingsdienst

Klacht: Verzoeker niet langer hebben willen opnemen in traject Individuele Marktbewerking zonder valabele argumenten daarvoor aan te dragen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor