Rapporten Jeugd en Gezin

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2011/216

28-07-2011 - Moeder van dochter klaagt over de opstelling van een medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming Maastricht tijdens een : een ontmoeting tussen vader en dochter in het kader van het op gang brengen van een omgangsregeling tussen de vader en het meisje. Het herstelcontact is door de rechter opgelegd nadat de vader had gevraagd om een omgangsregeling. De moeder vond dat haar wensen en bezwaren zijn genegeerd, voelde zich onder druk gezet en werd weggestuurd. De Nationale ombudsman vindt dat de raadsonderzoeker professioneel heeft gehandeld.

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming Maastricht

Klacht: wijze waarop medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich heeft opgesteld tijdens herstelcontact tussen dochter en ex-partner.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/375

30-12-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg

Klacht: Niet zorggedragen voor onafhankelijke en onpartijdige klachtafhandeling door Raad van Bestuur.
Oordeel: gegrond

Klacht: Uitspraak van toenmalige partner van verzoekster opgevat als bedreiging; beperken omgangsregeling; verslag van hoorzitting bij klachtencommissie niet aangepast.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: 'gewenning' genoemd als reden om verzoeksters dochter permanent bij haar vader te plaatsen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2010/364

20-12-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Gelderland, regio Oost-Veluwe & Midden-IJssel

Klacht: Niet begeleid in verwerking van overplaatsing verzoeksters nichtje naar ander pleeggezin; tot op heden niet geïnformeerd over welzijn en verblijfplaats van nichtje.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/363

17-12-2010

Instantie: Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

Klacht: Niet onderbouwde opmerkingen in verslagen gemaakt waardoor verzoeker in een kwaad daglicht is gesteld en als vader gediskwalificeerd; in contactjournaals acties aangekondigd die vervolgens niet zijn uitgevoerd; beleid gewijzigd zonder dat daarover contact met verzoeker is geweest en zonder onderbouwing; geen gevolgen verbonden aan een door de klachtencommissie toegekende klacht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/355

15-12-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Overijssel

Klacht: Geen verslag uitgebracht van de wijze waarop de bemiddeling tussen verzoeker en zijn ex-partner is verlopen; geen inzage gegeven in e-mailbericht dat gezinsvoogd van huidige partner van verzoekers ex-partner heeft ontvangen; niet gereageerd op verzoeken om inhoud van brief met verzoeker te bespreken.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/346

04-12-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Klacht: Klacht ongegrond verklaard op grond van het oordeel van de klachtencommissie zonder dat voldoende hoor en wederhoor is toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Zonder toestemming afschrift van contactjournaal over verzoeksters contacten met Bureau Jeugdzorg aan ex-echtgenoot verstrekt.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2010/336

25-11-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Gelderland

Klacht: Standpunt ingenomen dat verzoeksters zoon contact moest hebben met zijn vader; geweigerd een andere gezinsvoogd toe te wijzen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Gegrondverklaring van de klacht.
Oordeel: gegrond

Klacht: Klacht over schoolkeuze.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2010/326

11-11-2010

Instantie: Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering te Leeuwarden

Klacht: Onvoldoende gevolgen verbonden aan uitspraak van College van Toezicht van het Instituut van Psychologen; onvoldoende uitvoering gegeven aan de beschikking van de rechtbank.
Oordeel: gegrond

Klacht: Na uithuisplaatsing aan verzoeksters zoon meegedeeld dat zijn moeder ziek was.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/245

03-09-2010

Instantie: Bureau Jeugdzorg Utrecht

Klacht: Wens om contact met kleinkinderen te onderhouden niet serieus nemen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/243

27-08-2010

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming

Klacht: Gebruik van (informatie) van informanten; niet meenemen van de tussenbeschikking bij de beslissing op klachten.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende geïnformeerd over aanleiding, opzet, doel en (latere) uitbreiding van onderzoek; onvoldoende aandacht besteed aan zorgen van verzoekster.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onjuist gebruik van (informatie) van informanten.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor