Rapporten Verkeer en Waterstaat

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2011/365

27-12-2011 - Een mevrouw klaagt bij het CBR over het gebrek aan klantvriendelijkheid van de examinator tijdens haar rijexamen. Hij maakt volgens haar een discriminerende opmerking over haar leeftijd en stelt haar niet op haar gemak. Het CBR vindt haar klacht niet gegrond omdat de examinator heeft verklaard dat hij uit interesse heeft gevraagd of zij niet eerder in staat was om haar rijexamen te halen. Het lukt het CBR niet om de rijinstructeur te horen i.v.m. de klacht. De vrouw schakelt de ombudsman in omdat zij vindt dat het CBR dat wel had moeten doen. De ombudsman is het met haar eens en informeert zelf bij de instructeur. Hij vindt dat het CBR zich onvoldoende heeft ingespannen om de rijinstructeur te bereiken voor het afleggen van een verklaring. Het CBR heeft het oordeel over de klacht niet alleen mogen baseren op de reactie van de examinator.

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: afhandeling klacht door CBR: rijinstructeur is niet gehoord en klacht is ongegrond verklaard enkel op basis van verklaring examinator
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/051

16-02-2011

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: door toedoen en nalatigheid ten onrechte kosten moeten maken voor verlenging van rijbewijs.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Gemeente Leiderdorp

Klacht: door toedoen en nalatigheid ten onrechte kosten moeten maken voor verlenging van rijbewijs.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2011/043

14-02-2011

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Onvoldoende oog gehad voor verzoekers belangen nadat tijdens een examenrit een aanrijding met verzoekers lesauto had plaatsgevonden.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/338

01-12-2010

Instantie: Inspectie van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Tijdens telefoongesprek verzoeker foutief geïnformeerd, waardoor hij onnodig een cursus heeft gevolgd; gemaakte kosten voor cursus niet vergoed.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/322

08-11-2010

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Wijze waarop de examinator het faalangstexamen van verzoekster heeft afgenomen.
Oordeel: gegrond

Klacht: Manier waarop de klacht van verzoekster is afgehandeld.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/310

28-10-2010

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Nog niet opnieuw beslist op verzoekers bezwaarschrift tegen het Aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/301

14-10-2010

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Niet onmiddellijk de ontvangst van verzoekers klacht bevestigd; onnodig lang gedaan over de behandeling van verzoekers Eigen Verklaring; onvolledig dan wel niet gereageerd op correspondentie van verzoeker.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende geïnformeerd dat bij wijziging van verzoekers medische toestand geen wettelijke plicht bestond hier tussentijdse melding van te maken.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Niet toegestaan dat neuroloog het rapport van de keuring toestuurde aan verzoeker voordat het naar het CBR werd verstuurd.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2010/074

09-10-2010

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Erven van verzoekers overleden vader geen brief gestuurd waarin wordt gewezen op vervaldatum van diens auto.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/288

04-10-2010

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Wijze waarop RWS voorafgaand aan verzoeksters ongeluk automobilisten heeft gewaarschuwd voor het gladde wegdek; wijze waarop RWS heeft gereageerd op verzoek om schadevergoeding.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/281

30-09-2010

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Administratieve handelwijze inzake het ten onrechte afgegeven wanddiploma Vakbekwaamheid Personenvervoer; niet vergoeden van gederfde inkomsten.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor