Rapporten 2006 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/396

12-12-2006

Instantie: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar uitvoering van Huursubsidiewet in de laatste fase.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/371

20-11-2006

Instantie: Kadaster

Klacht: Bij verzoek om doorhaling van teboekstelling van binnenschip niet volledig geïnformeerd over procedure en kosten van dergelijk verzoek.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/358

07-11-2006

Instantie: Huurcommissie Roermond

Klacht: Ingestemd met verzoek van verzoekers verhuurder om zitting uit te stellen.
Oordeel: gegrond

Instantie: Secretariaat van de Huurcommissies

Klacht: Pas op avond voor de zitting verzoeker op de hoogte gebracht dat zitting van de dag daarna geen doorgang zou vinden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Aan verzoeker geweigerd om schade te vergoeden; niet verwezen naar mogelijkheid klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2006/355

03-11-2006

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Gebrek aan toezicht op verkoop door woningcorporatie van de huurwoningen als 'Profijtwoning'.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Lange behandelingsduur van klacht hierover van verzoeker.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/237

13-07-2006

Instantie: Huurcommissie Amsterdam en het Secretariaat van de huurcommissies gezamenlijk

Klacht: Niet laten weten of rapport over de NUON al dan niet bij procedure betrokken zou worden en niet inhoudelijk gereageerd op verzoeksters brief van 13 oktober; niet inhoudelijk gereageerd op verzoeksters brief van 3 november; brieven niet in dossier gevoegd; niet gereageerd op klachten die de Nationale ombudsman had doorgestuurd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/221

16-06-2006

Instantie: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Verzoeksters verzoek om schadevergoeding afgewezen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/166

27-04-2006

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Lange behandelingsduur van verzoekers bezwaarschrift tegen de herziene beslissing op zijn aanvraag voor een subsidie in het kader van de Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze van klachtafhandeling: lange duur van de afhandeling.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/035

01-02-2006

Instantie: Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Haaksbergen

Klacht: Niet voldoende gereageerd op verschillende brieven: 19 juli, 22 januari, 6,7, 11 en 18 oktober.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet voldoende gereageerd op verschillende brieven: 6 oktober en 6 mei.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor