Rapporten 2006 Waterschappen

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/277

10-08-2006

Instantie: Gemeente Arcen en Velden

Klacht: Verzoekers schadeverzoek wegens niet goed functioneren van gemeentelijke riolering afgewezen; verzoeker verwezen naar Waterschap Peel en Maasvallei.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Waterschap Peel en Maasvallei

Klacht: Verzoekers schadeverzoek wegens niet goed functioneren van gemeentelijke riolering afgewezen; verzoeker verwezen naar de gemeente.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor