Rapporten 2006 Justitie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/388

22-12-2006

Instantie: Officier van justitie Amsterdam

Klacht: Proces-verbaal geseponeerd waarin verzoeker als verdachte is aangemerkt op grond dat het een feit van betrekkelijke omvang betrof terwijl volgens verzoeker uit proces-verbaal niet valt op te maken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezitten van een stof vallende onder lijst I van de Opiumwet.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/389

22-12-2006

Instantie: Arrondissementsparket Zwolle

Klacht: In het Algemeen Justitieel Documentatie register geregistreerd dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van schenden van verbod op het aanwezig hebben van middel als bedoeld in lijst II van de Opiumwet.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/391

22-12-2006

Instantie: Hoofdofficier van justitie Groningen

Klacht: In brief onvolledig geantwoord op vraag of telefoon van verzoeker is afgetapt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/394

22-12-2006

Instantie: Penitentiaire Inrichting Overijssel te Zwolle

Klacht: Hoogte van winkelprijzen in de Penitentiaire Inrichting Overijssel te Zwolle.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 2006/386

21-12-2006

Instantie: Minister van Justitie

Klacht: Klacht over minister van Justitie en directeur Toegang rechtsbestel niet behandeld.
Oordeel: gegrond

Klacht: Klacht over functionarissen van Ministerie van Justitie niet behandeld .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/384

21-12-2006

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: Bij te late terugbetaling van bekeuring niet standaard wettelijke rente uitbetaald maar eerst op verzoek daartoe; ingediende klacht over het niet standaard uitbetalen van wettelijke rente niet binnen de gestelde termijn van zes weken afgehandeld en geen mededeling gedaan over verdaging.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/381

15-12-2006

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: Beschikkingen en aanmaningen niet naar woonadres maar naar postbusadres verzoeker verstuurd, ondanks verschillende verzoeken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/366

16-11-2006

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Administratie van BV van verzoekers in beslag genomen en niet diezelde dag geretourneerd ondanks telefonische toestemming; verzoeker P opgezadeld met zorg voor kinderen van beslagene waarvoor geen nader contact is gezocht.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Verzoek tot teruggave niet toegelicht.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Officier van justitie te Leeuwarden

Klacht: Administratie terug gegeven aan curator van beslagene terwijl deze aan een ander toebehoorde.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/361

09-11-2006

Instantie: Officier van justitie Dordrecht

Klacht: Verzoek afgewezen om voorwaardelijk sepot om te zetten in onvoorwaardelijk sepot .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/362

09-11-2006

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming

Klacht: Onderzoek niet voortvarend opgepakt maar rechtbank opnieuw om aanhouding verzocht.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor