Rapporten 2005 Economische Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/414

29-12-2005

Instantie: Agentschap Telecom

Klacht: Verzoeker tijdens telefoongesprekken niet geïnformeerd over de mogelijkheid de radioroepnaam in de marifooninstallatie van het door verzoeker gekochte schip over te nemen; door verzoeker gemaakte kosten niet willen vergoeden.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2005/378

07-12-2005

Instantie: Ministerie van Economische Zaken

Klacht: Zich onvoldoende ingezet om bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten aandacht te vragen voor verzoekers zaak (een geschil over banktegoeden en goederen die verzoeker zijn afgenomen).
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/291

26-09-2005

Instantie: Kamer van Koophandel en Fabrieken Centraal Gelderland

Klacht: Pas na acht maanden overgegaan tot benoeming van arbiters in door verzoekster aanhangig gemaakte arbitrage;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet om uitstel verzocht en procedure onnodig laat opgestart; verzoek om schadevergoeding afgewezen; zinsnede in brief.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor