Rapporten 2005 Provincies

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/357

22-11-2005

Instantie: Gedeputeerde Staten Noord Holland - Commissie integriteit provincies

Klacht: Uitgebracht advies n.a.v. brief van verzoekers gemachtigde: geoordeeld dat geen sprake was van een misstand van voldoende gewicht, tot advies gekomen zonder verzoeker te hebben gehoord;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Overwogen dat verzoekers melding onredelijk laat was.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/066

08-03-2005

Instantie: Gedeputeerde Staten provincie Noord-Holland

Klacht: Wijze van klachtafhandeling: zich op standpunt gesteld dat verzoekers klacht, over het onjuiste gebruik van subsidiegelden door de Stadsbibliotheek te Haarlem, niet om een gedraging ging zoals bedoeld in artikel 9:1 van de Awb.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor