Rapporten 2005 Defensie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/409

29-12-2005

Instantie: Klachtencommissie Koninklijke Luchtmacht

Klacht: Verzoekers klacht niet verder in behandeling genomen en het bevoegd gezag bericht dat geen advies kon worden uitgebracht;.
Oordeel: gegrond

Instantie: Sous-Chef Materieel-Logistiek beleid en Verwerving van de Directie Materieel van de Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

Klacht: Reactie op de mededeling dat geen advies kon worden uitgebracht; geen beslissing genomen op verzoekers klacht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/341

08-11-2005

Instantie: Koninklijke Marine

Klacht: Onjuist voorgelicht over de gevolgen van vrijwillig vervroegd verlaten van de dienst wegens overtolligheid: onjuiste informatie verstrekt over de hoogte van de te ontvangen wachtgelduitkering; .
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet duidelijk gemaakt dat de wachtgelduitkering een werkloosheidsuitkering betrof.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/326

27-10-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Naar aanleiding van staande houden verzoeker opgemerkt dat de staandehouding niets te maken had met de problemen die verzoeker had met zijn schoonzus, die ook werkzaam is bij de marechaussee: niet integer en obejctief t.o.v. verzoeker .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/275

19-09-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Verzoeker na zijn aanhouding niet ten spoedigste geleid voor een (hulp-)officier van justitie.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/253

31-08-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Verzoekers partner geen informatie verstrekt over reden waarom zij geen toegang tot Nederland kreeg; verzoekers partner geen duidelijke informatie verstrekt over de haar opgelegde verplichting zich tot haar vertrek naar Roemenië op te houden in een toegewezen ruimte op Schiphol; verzoeksters partner urenlang niet in gelegenheid gesteld van toilet gebruik te maken; verzoekers partner urenlang niets te drinken gegeven ondanks haar vele verzoeken daartoe; verzoekers partner niet in gelegenheid gesteld telefonisch contact met hem op te nemen; na terugkomst in Roemenië één koffer half leeg terug ontvangen;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Lange duur klachtbehandeling.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/240

18-08-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Geweigerd aangifte verzoekster op te nemen over bedreiging door taxichauffeur op 23 september; meegedeeld dat de aangifte niet kon worden opgenomen;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geweigerd aangifte verzoekster op te nemen over bedreiging door taxichauffeur op 20 september.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/234

10-08-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Naar aanleiding van verzoekers conflict met echtgenote: onvoldoende aanleiding om met zes functionarissen van de marechaussee aan de deur te komen;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Niet gehoord tijdens klachtbehandeling hierover.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/208

21-07-2005

Instantie: Koninklijke Luchtmacht

Klacht: Bejegening na aanhouding op vliegbasis Volkel: niet vooraf gewaarschuwd dat geweld zou worden gebruikt, geduwd nadat verzoeker op grond zat, hond in slaapmatje gebeten; basisvereisten ophoudruimte;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoeker geduwd;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Bijtcommando gegeven; ophoudruimte niet verwarmd.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2005/155

26-05-2005

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Verzoekers echtgenote de toegang tot het Schengengebied ontzegd omdat zij niet in bezit was van een Schengen-transitvisum en haar de toegang tot de bagage ontzegd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/140

11-05-2005

Instantie: Gouverneur van de Koninklijke Militaire Acedemie

Klacht: Wijze van bejegenen na indienen klacht over verzoeksters leidinggevenden naar aanleiding van arbeidsconflict: geconcludeerd dat geen sprake was van intimidatie door één van de leidinggevenden van een tweetal van verzoeksters collega's die ten behoeve van verzoekster een verklaring hadden afgelegd; lange duur klachtafhandeling.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoeksters persoon en haar toekomst besproken met de vakgroep zonder dat verzoekster daarbij aanwezig was; verzoekster belet vervangend werk te verrichten tijdens de klachtbehandelingsperiode.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Klachtencommissie ongewenst gedrag en melding vermoedens van misstanden Koninklijke Landmacht (KOGKL)

Klacht: Uitgegaan van een onjuiste interpretatie van de Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag en melding vermoedens van misstanden met betrekking tot "ongewenst gedrag"; lange duur klachtbehandeling;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Tijdens de zitting naar aanleiding van klacht verzoekster bestond de KOGKL alleen uit militairen terwijl in verzoeksters geval beide partijen tot burgerpersoneel behoorden; nagelaten getuigen te horen die door verzoekster werden aangedragen.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor