Rapporten 2000 Politie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2000/378

29-12-2000

Instantie: Beheerder regiopolitie Drenthe

Klacht: Onvoldoende onderzoek naar klacht verzoeker en niet inhoudelijk gereageerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/359

21-11-2000

Instantie: Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Klacht: Verzoeker ten onrechte en onnodig hardhandig aangehouden op verdenking van belediging ambtenaar, geboeid, en onheus bejegend; wijze van afhandeling klacht (hoor en wederhoor niet toegepast).
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/356

15-11-2000

Instantie: Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Klacht: Verzoeker op terrein derde aangesproken over zijn mondeling ingediende klacht over verkeersgedrag politieambtenaren.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/353

10-11-2000

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/ambtenaar

Klacht: Weigert om verzoekers aangifte op te nemen en tevens om zich te legitimeren door middel van zijn dienstnummer.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/352

31-10-2000

Instantie: Regiopolitie Gooi en Vechtstreek

Klacht: Handelwijze politie in de nacht van 13 op 14 juni 1998 (o.a. volgen, aanhouden, fouilleren, boeien, insluiten, rijverbod); onvoldoende onderzoek n.a.v. aangifte van mishandeling .
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Beheerder regiopolitie Gooi en Vechtstreek

Klacht: Wijze van afhandeling klacht .
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/350

30-10-2000

Instantie: Regiopolitie Limburg-Noord

Klacht: Betreding woning zonder daartoe gerechtigd te zijn; onverantwoordelijk gehandeld.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/349

26-10-2000

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Neemt zonder goede gronden verzoekers auto mee, weigert de auto terug te geven en vernietigt deze; weigert de ontstane schade te vergoeden.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2000/346

24-10-2000

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Handelwijze politie (ingesloten, gefouilleerd, woelen door loshangend haar).
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/345

19-10-2000

Instantie: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: Voldoet niet aan verzoek om, n.a.v. aangifte van diefstal, te controleren of spullen in loods stonden opgeslagen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/332

02-10-2000

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Gaat te snel over tot het wegslepen van verzoeksters auto en rekent daarvoor f 300,-.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor