Rapporten 1998 Politie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1998/586

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Onderzoek n.a.v. aangifte ontucht met minderjarigen .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/595

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: Politieambtenaar zich tijdens alcoholcontrole arrogant en agressief tegenover verzoeker uitgelaten.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/596

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Bejegening verzoeker (o.m. onterecht als verdachte benaderd; fysiek geweld gebruikt).
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/598

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: In proces-verbaal diefstal scooter niet vermeld dat scooter zwaar beschadigd was teruggevonden, waardoor schade niet op dader kon worden verhaald.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/585

29-12-1998

Instantie: arrondissementsparket Roermond

Klacht: Afgesproken dat politie zou weigeren van melding proces-verbaal van aangifte op te maken en verzoeker in plaats daarvan direct door te zenden naar officier van justitie.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Limburg-Noord

Klacht: Al dan niet volgens afspraak met arrondissementsparket geweigerd van melding proces-verbaal van aangifte op te maken en verzoeker in plaats daarvan direct doorgezonden naar officier van justitie; geweigerd afschrift te verstrekken van schriftelijke vastlegging melding.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/593

29-12-1998

Instantie: Regiopolitie Hollands Midden

Klacht: Bij aanhouding zoon verzoekster thuis jongere dochters alleen achtergelaten; geen toestemming gegeven zoon te bezoeken; over klachten geen oordeel gegeven.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/581

24-12-1998

Instantie: arrondissementsparket Den Haag

Klacht: Geen redenen gegeven voor niet vervolgen personen die verzoeker had aangewezen.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Hollands Midden

Klacht: Verzoeker onvoldoende geïnformeerd over opsporingsonderzoek n.a.v. aangifte diefstal; niet gereageerd op brieven.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 1998/583

24-12-1998

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: Wijze van aanhouden ter verdere executie van straf (woning binnengevallen onder invloed van alcohol; geweld gebruikt; geld achtergehouden; bij overbrenging naar politiebureau geen rekening gehouden met revalidatie verzoeker; onvoldoende gelegenheid gegeven om arts te raadplegen; door inval eer en goede naam verzoeker en echtgenote aangetast; gedwongen insluitingsformulier te tekenen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/582

24-12-1998

Instantie: Regiopolitie Gelderland-Zuid

Klacht: Geen vergoeding voor wapens die verzoeker na inbeslagname beschadigd had teruggekregen.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 1998/569

21-12-1998

Instantie: Regiopolitie Limburg-Noord

Klacht: Ondanks aanwijzingen in richting van mogelijke verdachte geweigerd informatie op te vragen bij PTT Telecom; geen onderzoek in gesteld n.a.v. aangifte verduistering auto; verzoek om schadevergoeding afgewezen.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor