Rapporten Buitenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken en Integratie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2010/305

19-10-2010

Instantie: Visadienst

Klacht: Geen beslissing genomen op aanvraag voor machtiging tot voorlopig verblijf; niet actief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Niet actief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2010/154

09-06-2010

Instantie: Visadienst

Klacht: Niet adequaat gereageerd op verzoekers bezwaarschrift.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Geeft in beslissingen op visumaanvragen in algemene bewoordingen en met onvoldoende uitleg aan waarom een aanvraag wordt afgewezen.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/352

26-10-2006

Instantie: Nederlandse ambassade te Bogotá (Colombia)

Klacht: Stukken aan verzoeker gevraagd die al aan de Nederlandse ambassade in Colombia waren overlegd; in kennis gesteld van positieve beschikking nadat deze eerder onbestelbaar retour was gekomen; herhaaldelijk telefonisch meegedeeld dat ambassade wachtte op bericht uit Nederland; meegedeeld dat termijn voor inwinnen advies drie maanden kon duren.
Oordeel: gegrond

Klacht: Persoonlijke gegevens van verzoekers schoonmoeder gevraagd.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Meegedeeld dat visum niet eerder kon worden aangevraagd dan 45 dagen voor vertrek.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Visadienst

Klacht: Gezegd dat het geen zin had binnen zes weken te informeren naar stand van zaken.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende duidelijkheid verschaft aan verzoeker over te overleggen stukken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/334

27-09-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Correspondentie naar verzoekers vorige adres gestuurd terwijl hij had verzocht alle post naar een ander adres te sturen; niet inhoudelijk gereageerd op verzoekers reactie .
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/285

18-08-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekster niet gewezen op komende wijziging van legestarief voor machtiging tot voorlopig verblijf, waardoor haar partner niet €50 maar €830 moest betalen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/288

18-08-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoek om vergoeding van kosten voor rechtsbijstand in het kader van ingediend bezwaarschrift afgewezen.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoekster onjuist geïnformeerd over de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen tegen afwijzende beslissing van haar verzoek om ambtshalve advies m.b.t. aanvraag mvv.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/271

07-08-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekers inschrijving van zijn huwelijk vertraagd waardoor hij niet in staat was om het verzoek om advies voor een machtiging tot voorlopig verblijf op tijd in te dienen; tijdens contact met de infolijn van de IND te horen gekregen dat een adviesverzoek niet zou worden behandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/241

13-07-2006

Instantie: Visadienst kort verblijf

Klacht: Tijdens telefonisch contact met algemene informatielijn niet doorverbonden met de behandelend ambtenaar .
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/204

09-06-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Negatief advies uitgebracht aan echtgenote verzoeker omtrent afgifte machtiging tot voorlopig verblijf voor verzoeker, omdat hij de beoordeling van het advies in Nederland zou hebben afgewacht .
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/201

09-06-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Telefonisch meegedeeld dat het niet mogelijk was om vóór een aankomende beleidswijziging die voor verzoeker ongunstig was, een volledig gedocumenteerd verzoek om advies rond een nog in te dienen aanvraag om verlening mvv voor zijn echtgenote in te dienen en naderhand een nog ontbrekend document te overleggen; na afwijzing adviesverzoek ontkend dat verzoeker de mogelijkheid was ontnomen het verzoek incompleet in te dienen vóór de beleidswijziging op 1 november 2004.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor