Rapporten 2006 Diverse beleidsgebieden

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/193

30-05-2006

Instantie: Secretaris van de Hoge Raad van Adel

Klacht: Opmerkingen van de secretaris in het blad Quote van juni 2004 onwaar en bedreigend voor de persoonlijke levenssfeer van verzoeker en leden van de Vereniging Buitenlandse Adel Nederland.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Klacht over de kwalificatie "querulanten".
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor