Rapporten 2000 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2000/373

28-12-2000

Instantie: Gak Nijmegen

Klacht: Alleen verzekeringsarts van verzoeker gehoord, en klacht hierover niet serieus behandeld .
Oordeel: gegrond

Instantie: verzekeringsarts Gak Nederland BV Nijmegen

Klacht: Verzekeringsarts heeft verzoeker summier onderzocht en beweerd dat zij in de WAO zou belanden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/372

20-12-2000

Instantie: Arbeidsbureau Maastricht

Klacht: Onvoldoende begeleiding en bemiddeling bij het zoeken naar een passende baan .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/361

28-11-2000

Instantie: Gak Enschede

Klacht: Onjuiste vermelding naam verzoeker in correspondentie.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/344

19-10-2000

Instantie: Cadans Uitvoeringsinstelling BV Zeist

Klacht: Deelt uitslag onderzoek niet zelf mee; overschrijden termijn; niet reageren op verzoeken om voorschot; toezegging uitbetaling niet nagekomen; bezwaarschrift niet doorgestuurd; klacht hierover niet in behandeling genomen.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2000/339

04-10-2000

Instantie: Gak Hengelo

Klacht: Komt onvoldoende tegemoet aan verzoek om aanpassing van rapportage opgemaakt door verzekeringsarts; spant zich onvoldoende in voor reïntegratie van verzoeker bij werkgever.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/330

27-09-2000

Instantie: Gak Rotterdam/verzekeringsarts

Klacht: Bejegening tijdens spreekuur (aandacht arts ging meer uit naar andere telefonische gesprekken dan naar verzoeker).
Oordeel: gegrond

Instantie: Gak Rotterdam/directeur

Klacht: Afhandeling klacht hierover.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/331

27-09-2000

Instantie: Cadans Uitvoeringsinstelling BV

Klacht: Geeft geen uitvoering aan brief van de Belastingdienst.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Belastingdienst/Particulieren Amsterdam

Klacht: Verrekent van Cadans ontvangen betalingen met terugvorderingen huursubsidie.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/326

26-09-2000

Instantie: Gak Utrecht

Klacht: Beslist niet op verzoek om informatie over tegemoetkoming in studiekosten; reageert niet inhoudelijk op klachtbrief; wijze van afhandeling klacht.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/322

20-09-2000

Instantie: Arbeidsbureau Zwolle

Klacht: In gegevens verzoeker vermeld: "door in persoon gelegen factoren zeker niet te bemiddelen".
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/319

19-09-2000

Instantie: Arbeidsbureau Weert

Klacht: Geweigerd verzoeker andere consulente toe te wijzen.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor