Rapporten 2009

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2009/294

30-12-2009

Instantie: Hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht

Klacht: Tijdens perspresentatie en interviews uitlatingen gedaan dat stichting Meiling een amateurclubje is dat zij liever ziet verdwijnen; te lang geduurd voordat er daadwerkelijk een gesprek met de hoofdinspecteur plaatsvond.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Brief van 24 november 2007 pas op 5 juni 2008 beantwoord en zich in die brief bovendien beroepen op 'signalen uit de praktijk' die zij verder niet nader heeft onderbouwd en/of onderzocht; beweerd dat stichting Meiling zich te gemakkelijk laat leiden door de kinderwens van de kandidaat-adoptiefouders in Nederland en daarbij voorbijgaat aan de belangen van het adoptiekind.
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/291

29-12-2009

Instantie: Officier van justitie Amsterdam

Klacht: Niet gereageerd op brief van 10 mei 2008 waarin verzoekster vraagt om een verklaring voor het politieoptreden op 10 april 2008 en waarvan zij precies beschuldigd wordt.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Woning binnengetreden en doorzocht, terwijl er naar verzoeksters mening geen sprake was van een verdenking.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/292

29-12-2009

Instantie: Regiopolitie Gelderland Zuid

Klacht: Gedurende de nacht in een politiecel ingesloten terwijl het politieonderzoek reeds vóór 22.00 uur was afgerond; bij Bureau Jeugdzorg een zorgmelding met betrekking tot verzoeksters minderjarige dochter gedaan; dochter gedurende enige tijd in een politiecel geplaatst.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/293

29-12-2009

Instantie: Beheerder regiopolitie Friesland

Klacht: In beslissing onvoldoende gemotiveerd waarom verzoekers klacht ongegrond is verklaard.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Verzoekers dochter in woning lastig gevallen om haar te verhoren over een gebeurtenis bij verzoekers woning op de dag, terwijl zij een hersenbeschadiging heeft en niet gezien kon hebben wat zich voor verzoekers woning had afgespeeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/283

24-12-2009

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Geweigerd aangifte van diefstal, dan wel verduistering, van zaken die verzoekster tijdens een verhuizing op 6 mei 2006 is kwijtgeraakt, op te nemen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/284

24-12-2009

Instantie: Regiopolitie Kennemerland

Klacht: Zonder gegronde reden in de nacht van 1 op 2 april 2009 staande gehouden; ongepaste vragen gesteld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/285

24-12-2009

Instantie: Beheerder regiopolitie Gelderland-Midden

Klacht: Verwachtingen gewekt dat de klacht gegrond zou worden verklaard, maar uiteindelijk ongegrond verklaard.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Gelderland Zuid

Klacht: Onvoldoende en/of onjuist geïnformeerd over de positie van getuigen die door de politie worden verhoord en wat er met hun verklaringen gebeurt, en de verwachtingen die zijn gewekt over het niet bekend maken van verzoekers identiteit niet gehonoreerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/286

24-12-2009

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Klacht ten onrechte gegrond verklaard; bij klachtbehandeling uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken .
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/287

24-12-2009

Instantie: Regiopolitie Kennemerland

Klacht: Escalerend opgetreden; geboeid; disproportioneel geweld gebruikt.
Oordeel: gegrond

Rapport 2009/288

24-12-2009

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht: Bij het staande houden van verzoekster onredelijk jegens haar gedragen door haar op geagiteerde toon toe te spreken, niet naar haar te luisteren en niet uit te laten spreken; tijdens staande houding afzijdig gehouden en verzuimd collega tot kalmte te manen en daarmee onvoldoende de-escalerend opgetreden; voorgehouden dat de door medeklaagster afgelegde verklaringen onjuist waren.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor