Rapporten 2008

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2008/320

31-12-2008

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Niet geïnformeerd over het administratief opleggen dan wel seponeren van zaak; procesverbaal te laat naar arrondissementsparket Groningen verzonden.
Oordeel: gegrond

Rapport 2008/318

29-12-2008

Instantie: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Tijdens staande houding getutoyeerd; meegedeeld dat alles dat in verzoeksters auto aangetroffen zou worden aan wapens en drugs in beslag zou worden genomen.
Oordeel: gegrond

Instantie: Klachtencommissie politie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Op incorrecte wijze gerapporteerd over hoorzitting.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2008/319

29-12-2008

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Gelderland-Zuid

Klacht: Paspoort pas vier maanden later teruggegeven terwijl verzoekster het nodig had om verblijfsprocedure in België op te starten.
Oordeel: gegrond

Klacht: Bij intrekking toeristenvisum onjuist of onvolledig voorgelicht.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2008/315

22-12-2008

Instantie: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Klacht: Verzoeker en zijn dochter gesommeerd om het Mc-Donald's restaurant te verlaten; klacht informeel afgehandeld en daarbij voorbij gegaan aan verzoek om uitstel van behandeling wegens verzoekers afwezigheid; verzoeker niet uitgenodigd voor hoorzitting, ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen proces-verbaal van het voorval gemaakt; bij klachtbehandeling geen getuige gehoord; bij klachtbehandeling geen gebruik gemaakt van videobeelden van de bewuste dag.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geweigerd de medewerkers van het Mc-Donald's restaurant, die verzoeker als getuige aandroeg, te horen en alleen het verhaal van de floormanager van de C&A aangehoord.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2008/317

22-12-2008

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Verzoekster naar aanleiding van klacht niet gehoord .
Oordeel: gegrond

Rapport 2008/314

22-12-2008

Instantie: Belastingdienst/Haaglanden

Klacht: Bij de verlaging van verzoekers voorlopige aanslag overgegaan tot ambtshalve vermindering van deze voorlopige aanslag; geen nadere negatieve voorlopige aanslag opgelegd waarbij wel heffingsrente wordt vergoed.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2008/316

22-12-2008

Instantie: UWV Zwolle

Klacht: Verzoekers dochter met terugwerkende kracht € 16.000 netto nabetaald, zonder oog te hebben of ondersteuning te bieden bij de financiële en administratieve problemen die het gevolg zijn van deze nabetaling.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2008/309

18-12-2008

Instantie: Algemene Inpectiedienst

Klacht: Informatie over een vermeende overtreding verschaft.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Door informatie door te spelen gehandeld in strijd met ambtsgeheim.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Staatsbosbeheer Driebergen

Klacht: Informatie over een vermeende overtreding verschaft.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Door informatie door te spelen gehandeld in strijd met ambtsgeheim.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2008/310

18-12-2008

Instantie: Algemene Inspectiedienst

Klacht: Wel degene die in opdracht van verzoeker lokvoer op verzoekers perceel strooide een waarschuwing gegeven voor een vermeende overtreding, maar verzoeker, als eigenaar van het perceel en opdrachtgever voor het strooien, niet geïnformeerd dat het strooien van lokvoer verboden zou zijn.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Staatsbosbeheer Driebergen

Klacht: Wel degene die in opdracht van verzoeker lokvoer op verzoekers perceel strooide een waarschuwing gegeven voor een vermeende overtreding, maar verzoeker, als eigenaar van het perceel en opdrachtgever voor het strooien, niet geïnformeerd dat het strooien van lokvoer verboden zou zijn.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2008/311

18-12-2008

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Wijze waarop verzoekers is bejegend bij staande houden: na afloop geen enkele vorm van excuses aangeboden .
Oordeel: gegrond

Klacht: Nauwelijks gelegenheid gegeven opheldering te vragen; meegedeeld dat verzoeker 'zijn smoel/bek moest houden'.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Te kennen gegeven: 'pak 'm maar op snelheid'.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor