Rapporten 2007

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2007/323

28-12-2007

Instantie: Commissie voor de Politieklachten van het regionale politiekorps Groningen

Klacht: In advies aan beheerder van politiekorps Groningen onvoldoende ingegaan op klacht over betrokken politieambtenaar.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Dossier aangelegd over verzoekers door politieambtenaar die tevens hun buurman is, zonder dat hiervoor voldoende reden was.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2007/324

28-12-2007

Instantie: Gemeente Graafstroom

Klacht: Geen uitvoering gegeven aan beslissing waarbij bezwaren van verzoekers tegen afwijzing van verzoek om handhavend optreden gegrond zijn verklaard.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/327

28-12-2007

Instantie: Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

Klacht: Bij afhandeling van klacht onjuiste en/of onvolledige voorstelling van zaken gegeven.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geruime tijd uitgegaan van verzoekers oorspronkelijke aangifte .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2007/330

28-12-2007

Instantie: Gemeente Harlingen

Klacht: Verzoekers klacht in afwijking van advies van commissie voor de klachten en bezwaarschriften ongegrond verklaard.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/331

28-12-2007

Instantie: Regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Verzoeksters woning betreden ter zake de Opiumwet en daarbij de voordeur geforceerd.
Oordeel: gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie te Breda

Klacht: Toestemming gegeven aan politiekorps Midden en West Brabant om tijdens actie ter zake de Opiumwet een aantal woningen te betreden o.b.v. één idicatie als bijvoorbeeld warmtemeting.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/332

28-12-2007

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Informatie over verzoeker verstrekt aan woningbouwvereniging; inhoud van verstrekte informatie niet op juistheid dan wel betrouwbaarheid getoetst.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/333

28-12-2007

Instantie: Gerechtsdeurwaarders

Klacht: Bij derdenbeslag op verzoeksters uitkering vanaf 1 januari 2007 een beslagvrije voet berekend conform nog niet in werking getreden wetgeving.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2007/280

28-12-2007

Instantie: Koninklijke Marechaussee

Klacht: Wijze van uitvoering veiligheidscontrole bij verzoeker, die werkzaam is als piloot: geweigerd om zichzelf te legitimeren, met blote handen onzedelijk betast en geweigerd uitleg te geven over achtergrond van fouillering, neerbuigend behandeld door verzoekers onderscheidingstekenen op zijn uniform belachelijk te maken en in reactie op gestelde vragen van verzoeker openlijk tegenover andere aanwezigen afkeuring over de gestelde vragen kenbaar gemaakt; wijze van klachtbehandeling; ingediende klacht niet tijdig en niet volledig inhoudelijk behandeld .
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2007/325

28-12-2007

Instantie: Minister van Defensie

Klacht: Scholing, vorming en deskundige ondersteuning van medezeggenschapscommissies van Defensie niet openbaar aanbesteed conform Europese richtlijn; verzoekers bedrijf niet de mogelijkheid geboden om facturering van diensten centraal te regelen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/326

28-12-2007

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Politieregister niet opnieuw geraadpleegd om na te gaan of mutaties zijn opgemaakt na door verzoekers opgestelde lijst meldingen en incidenten en geen inzage verleend aan verzoekers; onjuiste informatie verstrekt; ingediende klacht niet conform klachtenregelement behandeld; geen aanleiding gevonden tot maatregel of actie n.a.v. gegronde klacht.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen informatie aan klachtenadviescommissie verstrekt over gevoerde correspondentie tussen korps en verzoeker.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor