Rapporten 2004

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2004/502

31-12-2004

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Wijze waarop ambtenaren hebben gehandeld bij alcoholcontrole en aanhouding: driemaal blaastest laten afleggen, onvoldoende informatie verstrekt over reden aanhouding, autosleutel uit contact gehaald.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/503

31-12-2004

Instantie: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Machtiging afgegeven tot binnentreden;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Binnetreden als zodanig.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/494

30-12-2004

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht: In februari 2002 overgegaan tot leggen loonbeslag en te laat ingetrokken; meegedeeld niet voldoende te hebben aangetoond betalingen te verrichten; gesommeerd voor één april bedragen over te maken, terwijl rekeningnummer pas op 12 april werd doorgegeven; contact opgenomen met Postbank inzake blanco overschrijvingskaart; gestorte bedrag niet gestort op rekening ex-echtgenoot maar teruggestort op eigen rekening; in 2003 ten onrechte loonbeslag gelegd;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Mondelinge afspraak ontkend over overmaken bedrag naar rekeningnummer ex-echtgenoot, geen telefoonnotitie van mondelinge afspraak.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2004/495

30-12-2004

Instantie: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Klacht: Klacht kennelijk ongegrond verklaard over fouten in verslag nader gehoor.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/496

30-12-2004

Instantie: UWV Hilversum

Klacht: Niet adequaat gereageerd op brief; klacht hierover niet gegrond verklaard.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/497

30-12-2004

Instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Niet behandelen van verzoekers signalen in onderzoek naar afkickklinieken;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Meegedeeld dat verdere brieven niet zullen worden beantwoord.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/498

30-12-2004

Instantie: Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Klacht: Klacht over niet ophalen van grofvuil ongegrond verklaard; niet gereageerd op verzoek om onkostenvergoeding;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Gesteld dat gemeente excuses heeft aangeboden, zonder dat dat in correspondentie is terug te vinden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/499

30-12-2004

Instantie: Korps landelijke politiediensten

Klacht: Sollicitatie voor functie politiesurveillant afgewezen wegens uitkomst antecedentenonderzoek.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2004/500

30-12-2004

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Niet adequaat gereageerd op telefonische melding verzoeker;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onheus bejegend tijdens telefoongesprek.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2004/501

30-12-2004

Instantie: Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen

Klacht: Geen nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten en onvoldoende gewezen op niet functioneren op gewenst niveau; loon niet juist geïndexeerd; in diensttijd opgelopen schade aan auto niet vergoed; ongunstige kilometervergoeding tot één januari;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Ongunstige kilometervergoeding na één januari.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor