Rapporten 2000

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2000/378

29-12-2000

Instantie: Beheerder regiopolitie Drenthe

Klacht: Onvoldoende onderzoek naar klacht verzoeker en niet inhoudelijk gereageerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/373

28-12-2000

Instantie: Gak Nijmegen

Klacht: Alleen verzekeringsarts van verzoeker gehoord, en klacht hierover niet serieus behandeld .
Oordeel: gegrond

Instantie: verzekeringsarts Gak Nederland BV Nijmegen

Klacht: Verzekeringsarts heeft verzoeker summier onderzocht en beweerd dat zij in de WAO zou belanden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2000/374

28-12-2000

Instantie: Provincie Zeeland/gedeputeerde staten

Klacht: Handelwijze waterschap Zeeuwse Eilanden om regelmatig besloten te vergaderen onvoldoende onderzocht, de lokale pers eerder geinformeerd dan verzoeker en klacht onbehoorlijk behandeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/375

28-12-2000

Instantie: Belastingdienst/Ondernemingen Roermond

Klacht: Klacht verzoeker ongegrond verklaard en toekenning schadevergoeding afgewezen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/376

28-12-2000

Instantie: Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Gouda

Klacht: Versnelde invordering opgelegde aanslag, beslaglegging op woonboot zonder overleg, weigering overleg te voeren, ten onrechte beschuldigd .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/377

28-12-2000

Instantie: Belastingdienst/Particulieren Amsterdam

Klacht: Toegezegde verzending van drie in 1997 toegekende verminderingsbeschikkingen ondanks rappel uitgebleven.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/371

20-12-2000

Instantie: Gemeente Apeldoorn

Klacht: Geen inspraak verleend voorafgaand aan besluit om tijdelijke skatevoorziening te realiseren en klacht daarover niet volgens verordening afgehandeld .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/372

20-12-2000

Instantie: Arbeidsbureau Maastricht

Klacht: Onvoldoende begeleiding en bemiddeling bij het zoeken naar een passende baan .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2000/370

08-12-2000

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange duur behandeling aanvraag toeristenvisum.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/369

05-12-2000

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Lange duur behandeling bezwaarschrift tegen niet tijdig beslissen op aanvraag verblijfsvergunning.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor