Rapporten 1999

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1999/526

31-12-1999

Instantie: Regiopolitie Kennemerland

Klacht: Handelwijze omtrent aanhouding (ten onrechte inzetten politiehond; onvoldoende zorg voor verwondingen; geen bloedproef afgenomen).
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/525

23-12-1999

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht: Bedrag aan onderhoudsbijdrage bij verzoeker geïnd krachtens dwangbevel en invorderingskosten aan hem in rekening gebracht.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/521

22-12-1999

Instantie: Regiopolitie Twente

Klacht: Privacy geschonden door naam verzoeker - die zich onder pseudoniem bij overheidsinstantie had gemeld - te onthullen en door aan te geven dat verzoeker bekend is bij de politie; wijze van afdoening klacht.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/523

22-12-1999

Instantie: Raad voor de Kinderbescherming

Klacht: Handelwijze m.b.t. onderzoek naar minderjarige dochter verzoeker.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1999/524

22-12-1999

Instantie: Regiopolitie Limburg-Zuid

Klacht: Op grond van Opiumwet woning binnengetreden zonder dat er een verdenking bestond.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/522

22-12-1999

Instantie: Belastingdienst/Particulieren Nijmegen

Klacht: Weigert teruggave inkomstenbelasting 1998 alsnog over te maken op gewenste rekeningnummer.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 1999/514

21-12-1999

Instantie: Gak Nijmegen

Klacht: Niet gereageerd op telefoontjes en faxen waarin verzoeker Gak heeft uitgenodigd om bedrijf te bezoeken in kader van vaststelling en heroverweging arbeidsongeschiktheidspercentage werknemer; reactie op klachtbrief.
Oordeel: gegrond

Rapport 1999/515

21-12-1999

Instantie: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: Bejegening verzoekster en haar minderjarige zoon bij telefonisch verhoor.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1999/516

21-12-1999

Instantie: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: Wijze waarop politie zich heeft ingelaten met problemen tussen verzoeker en de koper van zijn motorfiets.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1999/517

21-12-1999

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: Politieoptreden op Blauwbrug te A'dam (bejegening; fiets aan de kant gesmeten; onterechte aanhouding; insluiting; opmerkingen uit proces-verbaal gelaten).
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor