Rapporten 1998

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1998/586

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: Onderzoek n.a.v. aangifte ontucht met minderjarigen .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/595

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: Politieambtenaar zich tijdens alcoholcontrole arrogant en agressief tegenover verzoeker uitgelaten.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/596

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Bejegening verzoeker (o.m. onterecht als verdachte benaderd; fysiek geweld gebruikt).
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/597

30-12-1998

Instantie: Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Dordrecht

Klacht: Lange behandelingsduur bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/598

30-12-1998

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht: In proces-verbaal diefstal scooter niet vermeld dat scooter zwaar beschadigd was teruggevonden, waardoor schade niet op dader kon worden verhaald.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/584

29-12-1998

Instantie: Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland Heerlen

Klacht: Aanmaning gestuurd terwijl aangifte al was ingeleverd; meegedeeld dat vermindering en uitstel van betaling voor betreden deel aanslag inkomstenbelasting niet mogelijk was omdat systeem die mogelijkheid niet bood; fout faxnummer gegeven.
Oordeel: gegrond

Instantie: Belastingdienst/Grote Ondernemingen Amsterdam

Klacht: Behandeling aangifte inkomstenbelasting te traag ter hand genomen; stelt ten onrechte dat vertraging mede aan verzoeker zelf is te wijten.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Financiën

Klacht: Klacht ter afhandeling doorgezonden naar eenheid waarop die betrekking had.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/585

29-12-1998

Instantie: arrondissementsparket Roermond

Klacht: Afgesproken dat politie zou weigeren van melding proces-verbaal van aangifte op te maken en verzoeker in plaats daarvan direct door te zenden naar officier van justitie.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Limburg-Noord

Klacht: Al dan niet volgens afspraak met arrondissementsparket geweigerd van melding proces-verbaal van aangifte op te maken en verzoeker in plaats daarvan direct doorgezonden naar officier van justitie; geweigerd afschrift te verstrekken van schriftelijke vastlegging melding.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/587

29-12-1998

Instantie: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Niet bereid maatregelen te nemen tegen import van transgene soja.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/588

29-12-1998

Instantie: ambassade Caïro

Klacht: Bejegening en informatieverstrekking door medewerkers ambassade.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/589

29-12-1998

Instantie: Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg Utrecht

Klacht: Zonder toestemming verzoeker zijn persoonlijke gegevens verstrekt aan instelling voor geestelijke gezondheidszorg waarover hij stukken had opgevraagd; correspondentie naar privéadres verstuurd, verbinding verbroken toen hij hierover klaagde.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor