Rapport 1996/575

Datum: 06-12-1996

Het onderzoek in deze zaak betreft aspecten van de uitvoeringspraktijk van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege (tbs, tot 1 september 1988 ook aangeduid als tbr). Aanleiding tot dit onderzoek vormde een elftal klachten van/namens zogeheten tbs-passanten. Tbs-passanten zijn personen die na de aanvang van de termijn van terbeschikkingstelling verblijven in een huis van bewaring, in afwachting van de daadwerkelijke plaatsing in een tbs-inrichting. De Nationale ombudsman ontving deze elf klachten in de periode van 15 december 1995 tot en met 18 februari 1996. Deze klachten betroffen de lengte van de wachttijd in afwachting van plaatsing in een tbs-inrichting.

Dit is een groot onderzoek.
De volledige tekst is alleen als pdf beschikbaar. U kunt de tekst hier rechts downloaden.


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Rapport tekst

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor